- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Powiklania pooperacyjne

  Pisze prace magisterską, której tematem jest Rola edukacyjna pielęgniarki w profilaktyce powikłań pooperacyjnych. Dlatego zwracam się do Pana/Pani z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety celem uzyskania opinii na powyższy temat. Zapewniam, że badania sa anonimowe i beda wykorzystane tylko na potrzeby mojej pracy. Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź lub krótko opisać otwarte pytania. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i pomoc.

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 1 z 21

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 2 z 21

  Miejsce zamieszkania:

    Pytanie numer 3 z 21

  Stan cywilny:

    Pytanie numer 4 z 21

  Wykształcenie:

    Pytanie numer 5 z 21

  Przebyte w całym życiu operacje (jakie, kiedy?

    Pytanie numer 6 z 21  Czy wystąpiły u Pana/Pani powikłania pooperacyjne? (Jeżeli TAK to jakie?)

    Pytanie numer 7 z 21

  Kto najczęściej z personelu medyczne udzielał Pani/Panu informacji dotyczących istoty zabiegu operacyjnego, jego przebiegu oraz postępowania sród i pooperacyjnego?

    Pytanie numer 8 z 21

  Czego najczęściej dotyczyły informacje przekazywane przez personel medyczny?

    Pytanie numer 9 z 21  Czy Pani/Pana zdaniem pielęgniarki/pielęgniarze przekazujący informacje dotyczące przygotowania do operacji i samej istoty operacji byly wystarczające?

    Pytanie numer 10 z 21

  Czy pielęgniarki/pielęgniarze wyjaśnili Pani/Panu jakie mogą wystąpić powikłania pooperacyjne?

    Pytanie numer 11 z 21

  Czy pielęgniarki/pielęgniarze wyjaśnili w jaki sposób zapobiegać ryzyku powikłań?

    Pytanie numer 12 z 21

  Czy pielęgniarki/pielęgniarze przekazali Pani/Panu informacje dotyczące odżywiania, postępowania z raną pooperacyjna i aktywności w szpitalu jak i w warunkach domowych?

    Pytanie numer 13 z 21

  Czy te przekazane informacje były pełne i wystarczające dla zapewnienia samoopieki w domu?

    Pytanie numer 14 z 21

  Czy pielęgniarki/pielęgniarze wyjaśniali wszelkie Pana/Pani problemy zdrowotne wynikające z przeprowadzonego zabiegu/operacji?

    Pytanie numer 15 z 21

  Czy pielęgniarki/pielęgniarze poświęcali wystarczającą ilość czasu na rozmowę z Panem/Panią o postępowaniu przed i po zabiegu/operacji?

    Pytanie numer 16 z 21

  Czy uważa Pan/Pani, że informacje uzyskane od pielęgniarki/pielęgniarza przed i po zabiegu/operacji byly dla Pana/Pani zrozumiałe i wystarczające?

    Pytanie numer 17 z 21

  Czy uważają Państwo, że zostaliście odpowiednio przygotowani przez pielęgniarki/pielęgniarzy na powrót do domu?

    Pytanie numer 18 z 21

  Czy uważa Pan/Pani, że dzięki przekazanym informacjom przez pielęgniarki/pielęgniarzy udało się Panu/Pani zapobiec wystąpienia powikłaniom pooperacyjnym?

    Pytanie numer 19 z 21

  Czy uważa Pan/Pani, że edukacja zdrowotna prowadzona przez pielęgniarki/pielęgniarzy jest pomocna i przydatna dla pacjentów?

    Pytanie numer 20 z 21

  Jak ocenia Pani/Panu proces edukacji prowadzony przez pielęgniarki/pielęgniarzy dotyczący wszelkich informacji dotyczących okresu przed i pooperacyjnego?

    Pytanie numer 21 z 21
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac