- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Komunikacja a negocjacje

  Jaki wpływ mają wymiary komunikacji interpersonalnej na efektywność negocjacji w sytuacjach konfliktowych

  1. Płeć:

    Pytanie numer 1 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek

    Pytanie numer 2 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Staż pracy

    Pytanie numer 3 z 40

  Wykształcenie

    Pytanie numer 4 z 40

  Czy podczas rozmowy z drugą osobą zwraca Pan(i) uwagę na mowę ciała, gesty, intonację?

    Pytanie numer 5 z 40

  Czy wygląd osoby, z którą Pan(i) rozmawia ma wpływ na postrzeganie jej wypowiedzi?

    Pytanie numer 7 z 40

  Czy płeć osoby, z którą Pan(i) rozmawia ma wpływ na komunikację z nią?

    Pytanie numer 9 z 40

  Na którą część twarzy zwraca Pan(i) największą uwagę podczas rozmowy?

    Pytanie numer 11 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakich pomocniczych środków wyrazu powinno się według Pan(i)a używać, aby komunikować się z rozmówcą?

    Pytanie numer 12 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaką formę komunikacji Pan(i) preferuje?

    Pytanie numer 13 z 40

  Jaki jest charakter Pan(i)a pracy?

    Pytanie numer 14 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jaki sposób Pan(i) komunikuje się z innymi pracownikami?

    Pytanie numer 15 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co według Pan(i)a jest główną przyczyną złej komunikacji w organizacjach?

    Pytanie numer 16 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z czego najczęściej wynikają bariery w procesie komunikacji w Pan(i)a przypadku?

    Pytanie numer 17 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie metody najczęściej stosuje Pan(i) w pokonywaniu barier komunikacyjnych?

    Pytanie numer 18 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan(i), że utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą jest szczególnie ważne w komunikacji?

    Pytanie numer 19 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak często bywa Pan/i świadkiem konfliktów w swojej organizacji?

    Pytanie numer 21 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy bywa Pan/i uczestnikiem konfliktów w swojej organizacji?

    Pytanie numer 22 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Która z poniższych postaw jest Pana/i zdaniem najlepsza w sytuacji konfliktu?

    Pytanie numer 23 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie działania podejmowane są w Pana/i organizacji, w trakcie trwania konfliktu ze strony przełożonych?

    Pytanie numer 25 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/i umiejętność rozwiązywania konfliktów przez przełożonego?

    Pytanie numer 26 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak najczęściej reagują Pana/i koledzy z pracy na konflikt w organizacji?

    Pytanie numer 27 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  A jak najczęściej reaguje Pan/i sam(a) w sytuacji konfliktu?

    Pytanie numer 28 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakiego powodu najczęściej dochodzi do konfliktu w organizacji Pana/i zdaniem? (do wyboru, jedna lub kilka odpowiedzi)

    Pytanie numer 29 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakiego typu konflikty w Pana/i organizacji zdarzają się najczęściej?

    Pytanie numer 30 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Według Pana/i …

    Pytanie numer 31 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/i zdaniem w rozwiązywaniu konfliktów potrzebna jest pomoc osoby z zewnątrz (negocjatora, mediatora)?

    Pytanie numer 32 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/i zdaniem negocjacje są dobrym sposobem rozwiązywania konfliktu?

    Pytanie numer 33 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Który z poniżej przedstawionych wariantów powinien Pana/i zdaniem obrazować wynik przeprowadzonych negocjacji?

    Pytanie numer 34 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z poniższych skutków konfliktu uważa Pan/i za najbardziej pozytywne? (do wyboru jedna lub kilka odpowiedzi)

    Pytanie numer 35 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  A które z niżej wymienionych dla Pana/i skutki konfliktu są najbardziej negatywne? (do wyboru, jedna lub kilka odpowiedzi)

    Pytanie numer 36 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Który z czynników procesu negocjacji w sferze niewerbalnej uważa Pan/Pani za najważniejszy

    Pytanie numer 37 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Który z czynników procesu negocjacji w sferze werbalnej uważa Pan/Pani za najważniejszy

    Pytanie numer 38 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co uważa Pan za najczęstszy problem w negocjacjach?

    Pytanie numer 39 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Na który z elementów rozmów negocjacyjnych kładzie Pan/Pani szczególny nacisk

    Pytanie numer 40 z 40  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac