- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Badanie zachowań organizacyjnych różnych generacji pracowników w polskich przedsiębiorstwach.

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, będącej częścią przygotowywanej przeze mnie pracy dyplomowej na temat zachowań organizacyjnych różnych generacji pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 10 minut. Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas.

  Na ile ważne są dla Pana/Pani poniższe aspekty pracy? (należy udzielić jednej odpowiedzi w każdym wierszu)

    Pytanie numer 1 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    Bardzo Ważne Ważne Obojętne Mało ważne Zupełnie nieważne
  Wynagrodzenie
  Atmosfera w pracy
  Stabilność zatrudnienia
  Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego
  Szkolenia, kursy
  Motywatory pozapłacowe
  Interesująca praca

  Jak bardzo czuje się Pan/Pani doceniany/a w pracy przez bezpośredniego kierownika?

    Pytanie numer 2 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy czuje Pan/Pani, że praca jaką wykonuje jest ważna i szanowana?

    Pytanie numer 3 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co według Pana/Pani jest w życiu najważniejsze? (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)

    Pytanie numer 4 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co w największym stopniu skłania Pana/Panią do pracy?

    Pytanie numer 5 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czym kierował/a by się Pan/Pani przy wyborze przyszłej pracy? (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)

    Pytanie numer 6 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W ilu miejscach pracował/a Pan/Pani do tej pory?

    Pytanie numer 7 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki jest Pana/Pani staż w obecnym miejscu pracy?

    Pytanie numer 8 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ważny w pracy jest dla Pana/Pani: (należy udzielić jednej odpowiedzi w każdym wierszu)

    Pytanie numer 9 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    Bardzo Ważne Ważne Obojętne Mało ważne Zupełnie nieważne
  Dostęp do kursów i szkoleń na koszt pracodawcy
  Kontakt z innymi pracownikami
  Określenie przez pracodawcę sposobu w jaki praca ma być wykonana
  Swoboda w wykonywanych obowiązkach
  Poczucie sensu wykonywanych zadań
  Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym
  Dobre relacje z przełożonym
  Dostęp do nowych narzędzi i technologii
  Odpowiedzialność społeczna (dbanie o środowisko, wspieranie lokalnych inicjatyw)

  Czy przyjął/ęła by Pan/Pani ofertę pracy gorzej płatnej, za to o wiele ciekawszej?

    Pytanie numer 10 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z bodźców niematerialnych najbardziej motywują Pana/Panią do pracy?

    Pytanie numer 11 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zamierza Pan/Pani w najbliższym roku zmienić miejsce zatrudnienia?

    Pytanie numer 12 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co było by powodem do ewentualnej zmiany miejsca zatrudnienia? (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)

    Pytanie numer 13 z 25

  W jakiej firmie chciałby/chciałaby Pan/Pani podjąć zatrudnienie w przyszłości?

    Pytanie numer 14 z 25

  Ile razy w ciągu 5 ostatnich lat zmieniał/a Pan/Pani miejsce zatrudnienia?

    Pytanie numer 15 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co według Pana/Pani jest najlepszą formą docenienia pracownika?

    Pytanie numer 16 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy rozważa Pani/Pan prowadzenie własnej działalności gospodarczej?

    Pytanie numer 17 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy preferuje Pan/Pani pracę samodzielną czy w grupie?

    Pytanie numer 18 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak zachowuje się Pan/Pani w sytuacji, która wymaga poświęcenia dla pracy swojego czasu wolnego?

    Pytanie numer 19 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Gdyby otrzymał Pan/Pani lepszą ofertę pracy, jak trudno było by Panu/Pani rozstać się z obecnym pracodawcą?

    Pytanie numer 20 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jakim środowisku najlepiej się Pan/Pani odnajduje?

    Pytanie numer 21 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co według Pana/Pani w największym stopniu wpływa na otrzymanie atrakcyjnej pracy? (proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi)

    Pytanie numer 22 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek

    Pytanie numer 23 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie?

    Pytanie numer 24 z 25

  Zajmowane stanowisko

    Pytanie numer 25 z 25
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac