- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Coaching

  Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat coachingu jako metod doskonalenia pracowników. Ankieta jest w pełni anonimowa, a uzyskane wyniki będą wykorzystane na potrzeby pisanej przeze mnie pracy licencjackiej.

  1. Płeć:

    Pytanie numer 1 z 25

  2. Wiek:

    Pytanie numer 2 z 25

  3. Wykształcenie:

    Pytanie numer 3 z 25

  4. Miejsce zamieszkania:

    Pytanie numer 4 z 25

  5. Rodzaj wykonywanej pracy:

    Pytanie numer 5 z 25

  6. Zajmowane stanowisko:

    Pytanie numer 6 z 25

  7. Ogólny staż pracy:

    Pytanie numer 7 z 25

  8. Jaki rodzaj działalności prowadzi Pani/Pana firma:

    Pytanie numer 8 z 25

  9. Wielkość firmy:

    Pytanie numer 9 z 25

  10. Forma prawna firmy:

    Pytanie numer 10 z 25

  11. Przybliżona ilość zatrudnionych osób:

    Pytanie numer 11 z 25

  12. Średnia wieku zatrudnionych osób:

    Pytanie numer 12 z 25

  13. Czy ważny jest dla Pani/Pana rozwój zawodowy:

    Pytanie numer 13 z 25

  14. Czy znane jest Pani/Panu pojęcie coachingu:

    Pytanie numer 14 z 25

  15. Co według Pani/Pana oznacza coaching:

    Pytanie numer 15 z 25

  16. Czy korzystała/korzystał Pani/Pan z usług coacha:

    Pytanie numer 16 z 25

  17. Jakiego rodzaju przeszkody stoją na Pani/Pana drodze do skorzystania z usług coachingu:

    Pytanie numer 17 z 25

  18. Czy usługi coacha w dzisiejszych czasach są potrzebne:

    Pytanie numer 18 z 25

  19. Czy skorzystałaby/skorzystałby Pani/Pan z usług coacha gdyby były one bezpłatne i ogólnodostępne:

    Pytanie numer 19 z 25

  20. Jaki wpływ na rozwój pracowników w firmie może mieć stosowanie coachingu:

    Pytanie numer 20 z 25

  21. Czy według Pani/Pana coaching jest łatwo dostępną formą szkolenia pracowników :

    Pytanie numer 21 z 25

  22. Jakie formy szkoleń są organizowane w Pani/Pana firmie:

    Pytanie numer 22 z 25

  23. Czy w Pani/Pana firmie jest osoba pełniąca rolę coacha:

    Pytanie numer 23 z 25

  24. Jeśli w Pani/Pana firmie był stosowany coaching to w jakim celu:

    Pytanie numer 24 z 25

  25. Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan usługi coachingu innej osobie:

    Pytanie numer 25 z 25
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac