- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Stosunek do rozwiązań prawnych stosowanych w Polsce w związku z problematyką walki z uchylaniem się od wykonania obowiązku alimentacyjnego

  Ankieta została stworzona w celu zebrania niezbędnych informacji do napisania pracy magisterskiej pt. Niealimentacja – wybrane aspekty prawne i kryminologiczne. Niniejsza ankieta dotyczy stosunku społeczeństwa do rozwiązań prawnych stosowanych w Polsce w związku z problematyką walki z uchylaniem się od wykonania obowiązku alimentacyjnego. Niealimentacja jest przestępstwem polegającym na uchylaniu się przez sprawcę od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Do przestępstwa dochodzi, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące. Od 31 maja 2017 r. przestępstwo to ma typ kwalifikowany. Stanowi ona problem nie tylko uprawnionych, którzy są pozbawiani alimentów ale także całego społeczeństwa. Będę bardzo wdzięczna, jeśli poświeci Pan/i kilka minut na wypełnienie tego anonimowego kwestionariusza. Wyniki uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów naukowych. Poniżej znajduje się 24 pytań wśród których istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi (kwadraciki) lub dopisanie własnej w wolnym miejscu w opcji „inne”. Z góry dziękuję za poświęcony mi czas.

  Ankieta jest nieaktywna.
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac