- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych

  Szanowni Państwo, Jestem studentką ostatniego roku studiów licencjackich na kierunku zarządzanie (Uniwersytet Jagielloński). Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest skierowana do osób pracujących w firmach o międzynarodowym zasięgu działalności. Jest ona anonimowa, proszę jedynie o podanie nazwy firmy. Zebrane odpowiedzi posłużą wyłącznie do napisania rozdziału badawczego mojej pracy licencjackiej. Z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi.

  Nazwa firmy, w której Pan/ Pani pracuje to:

    Pytanie numer 1 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Firma, w które Pan/ Pani pracuje jest:

    Pytanie numer 2 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Firma, w której Pan/ Pani pracuje to zgodnie z klasyfikacją przedsiębiorstwo:

    Pytanie numer 3 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Firma, w której Pan/ Pani pracuje to przedsiębiorstwo:

    Pytanie numer 4 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakich nowoczesnych koncepcji zarządzania korzysta przedsiębiorstwo, w którym Pan/ Pani pracuje?

    Pytanie numer 5 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak długo jest stosowana wybrana koncepcja w firmie, w której Pan/ Pani pracuje?

    Pytanie numer 6 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie były motywy wdrożenia tej koncepcji zarządzania?

    Pytanie numer 7 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy według Pana/ Pani wdrożenie wybranej koncepcji zarządzania przyniosło oczekiwane skutki?

    Pytanie numer 8 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Według Pana/ Pani , które z poniższych efektów wdrożenia nowoczesnych koncepcji zarządzania wystąpiły w przedsiębiorstwie, w którym Pan/ Pani pracuje?

    Pytanie numer 9 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy według Pana/ Pani zastosowanie nowoczesnej koncepcji zarządzania wpłynęło na poprawę konkurencyjność międzynarodowej przedsiębiorstwa, w którym Pan/ Pani pracuje?

    Pytanie numer 10 z 16

  Czy według Pana/ Pani zastosowanie nowoczesnej koncepcji zarządzania wpłynęło na usprawnienie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa, w którym Pan/ Pani pracuje?

    Pytanie numer 11 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Według Pana/ Pani, na rozwój których z wymienionych poniżej elementów konkurencyjności międzynarodowej zastosowanie nowoczesnej koncepcji zarządzania wpłynęło pozytywnie?

    Pytanie numer 12 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z problemów wystąpiły w trakcie implementacji nowoczesnej koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie, w którym Pan/ Pani pracuje?

    Pytanie numer 13 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Według Pana/ Pani co stanowiło źródło problemów związanych z wdrożeniem koncepcji?

    Pytanie numer 14 z 16

  Czy przedsiębiorstwu udało się rozwiązać problemy wdrożeniowe?

    Pytanie numer 15 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z poniższych koncepcji zarządzania (oprócz już stosowanych) według Pani/ Pana wpłynęłyby na poprawę konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstwa, w którym Pan/ Pani pracuje?

    Pytanie numer 16 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac