- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  BUDŻET PRZED PANDEMIA SARS-CoV-2

  Ankieta przygotowana jest dla celów pracy konkursowej. Skierowana dla wszystkich chętnych w pomocy uzyskania danych statystycznych. Tematem ankiety jest pozyskanie informacji jakie zmiany zaszły w budżecie przeciętnego gospodarstwa domowego spowodowane wirusem.Pozdrawiam.

  Czy jest Pani/Pan skłonna/y do oszczędzania drobnych kwot na co dzień?

    Pytanie numer 1 z 10

  Czy Pani/Pana oszczędzanie spowodowane jest zbieraniem funduszy na zaspokojenie najpotrzebniejszych potrzeb?

    Pytanie numer 2 z 10

  Czy Pani/Pana oszczędzanie funduszy przeznaczy Pani/Pan w późniejszym czasie na zaspokojenie potrzeb niższego szczebla? Jeżeli tak - jakich?

    Pytanie numer 3 z 10

  Czy Pani/Pana miesięczne wynagrodzenie jest wystarczające by zadbać o godne warunki życia?

    Pytanie numer 4 z 10

  Czy był Pan/Pani zmuszona do skorzystania z produktów bankowych?

    Pytanie numer 5 z 10

  Z jakich produktów bankowych najczęściej Pani/Pan korzystał(a)?

    Pytanie numer 6 z 10

  Czy Pani/Pana wydatki miesięczne przekraczają dochody?

    Pytanie numer 7 z 10

  Na jakie wydatki Pani/Pan wydaje najwięcej funduszy?

    Pytanie numer 8 z 10

  Jakiej Pani/Pan jest płci?

    Pytanie numer 9 z 10

  Skąd czerpie Pani/Pan dochód?

    Pytanie numer 10 z 10
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac