- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Motywacja pracowników

  Ankieta jest całkowicie anonimowa, zebrane wyniki będą wykorzystane w pracy licencjackiej na temat motywacji pracowników

  Wykształcenie

    Pytanie numer 1 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 2 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę zaznaczyć system motywacji finansowej stosowane w Pana/Pani Firmie

    Pytanie numer 3 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie elementy i zachowania najlepiej wpływają na podwyższenie Pana/Pani motywacji? (Proszę o zaznaczenie 4 najważniejszych odpowiedzi) ?

    Pytanie numer 4 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co Pana/Panią najbardziej demotywuje w pracy?

    Pytanie numer 5 z 9

  W jakim stopniu poniższe czynniki motywują Panią/Pana do pracy? (proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź z przedziału od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najmniej, a 5 najbardziej)

    Pytanie numer 6 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę zaznaczyć systemy motywacji pozafinansowej stosowane w Pana/Pani firmie.

    Pytanie numer 7 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Od czego zależy uzyskanie nagrody (premii) w Pana/Pani miejscu pracy?

    Pytanie numer 8 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  . Czy czuje się Pan/Pani zmotywowany do pracy ?

    Pytanie numer 9 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac