- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Wpływ gratyfikacji pozapłacowych na motywację pracowników.

  Celem badania jest uzyskanie należytej wiedzy na temat, jakie gratyfikacje pozapłacowe mają wpływ na motywację pracowników. Ankieta jest anonimowa, a dane uzyskane podczas badania zostaną wykorzystane do pracy dyplomowej. Z góry serdecznie dziękuję za wypełnienie ankiety.

  Jakie Pana/Pani zdaniem panują nastroje wśród koleżanek/kolegów z pracy, z którymi Pan/Pani spotyka się na codzień?

    Pytanie numer 1 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wiąże Pan/Pani swoją przyszłość z obecną firmą?

    Pytanie numer 2 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z dodatkowych świadczeń pozapłacowych są dla Pana/Pani najmniej ważne? Proszę wymienić maksymalnie trzy

    Pytanie numer 3 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Które z dodatkowych świadczeń pozapłacowych są dla Pana/Pani najważniejsze? Proszę wymienić maksymalnie trzy

    Pytanie numer 4 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Na ile poniższe gratyfikacje pozapłacowe motywują Pana/Panią do pracy? 1 - zdecydowanie nie motywuje, 2 - słabo motywuje, 3 - średnio motywuje, 4 - motywuje, 5 - bardzo motywuje

    Pytanie numer 5 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Samochód słuzbowy
  Laptop
  Telefon komórkowy
  Zwrot kosztów dojazdu do pracy
  Pakiet usług medycznych
  Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne, na życie
  Dopłaty do studiów, kursów, szkoleń
  Bilety na koncerty, do kina itp finansowane w całości lub w części przez pracodawcę
  Karnet sportowy
  Dopłata do wypoczynku
  Posiłki opłacane w całosci lub w części przez pracodawcę
  Zniżki na produkty i usługi firmy
  Akcje / obligacje firmy
  Bony towarowe
  Paczki świąteczne

  Na ile poniższe czynniki motywują Pana/Panią do pracy? 1 - zdecydowanie nie motywuje, 2 - słabo motywuje, 3 - średnio motywuje, 4 - wystarczająco motywuje, 5 - bardzo motywuje

    Pytanie numer 6 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Możliwość rozwoju zawodowego
  Zaufanie pracodawcy/przełożonego
  Jasno określone cele i zadania do wykonania
  Docenianie zaangażowania i sukcesów pracownika
  Elastyczny czas pracy - dostosowanie grafiku do pracownika
  Dyplomy, listy pochwalne, ustne pochwały
  Imprezy firmowe, wyjazdy integracyjne
  Jasne kryteria awansu
  Dobre warunki na stanowisku pracy
  Przyjazna atmosfera w miejscu pracy
  Dobra komunikacja z przełozonym
  Dobra komunikacja ze współpracownikami
  Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji
  Przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP
  Równe traktowanie wszystkich pracowników
  Prestiżowa nazwa stanowiska (tytuł)
  Pewność zatrudnienia
  Przekazywanie informacji o planach firmy i kondycji
  Zainteresowanie pracownikiem w kwestiach pozazawodowych
  Niski poziom stresu w pracy

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 7 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak długo Pan/Pani pracuje w firmie?

    Pytanie numer 8 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie stanowisko Pan/Pani zajmuje?

    Pytanie numer 9 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 10 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Na ile poniższe czynniki płacowe motywują Pana/Panią do pracy? 1 – Zdecydowanie nie motywuje; 2 - Słabo motywuje; 3 - Średnio motywuje; 4 – Wystarczająco motywuje; 5 – Bardzo motywuje

    Pytanie numer 11 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
  Wysokość wynagrodzenia
  Premia
  Nagrody pieniężne
  Dodatki za pracę poza godzinami pracy, czy w warunkach szkodliwych

  Czy gdyby Pana/Pani przełożony poprosiłby Pana/Panią o pozostanie dłużej w pracy, ponieważ jest taka potrzeba, to jak Pan/Pani się do tego odniesie?

    Pytanie numer 12 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z pracy w firmie, w której pracuje?

    Pytanie numer 13 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ocenia Pan/Pani wewnętrzną komunikację w firmie, w której Pan/Pani pracuje?

    Pytanie numer 14 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy czuje się Pan/Pani doceniany(a) w firmie, w której pracuje?

    Pytanie numer 15 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy ma Pan/Pani poczucie stabilności i pewności w pracy?

    Pytanie numer 16 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy dochody osiągane z pracy są (w odniesieniu do wkładu pracy, doświadczenia, wykształcenia oraz zajmowanego stanowiska):

    Pytanie numer 17 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy praca, którą Pan/Pani wykonuje jest satysfakcjonująca?

    Pytanie numer 18 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w pracy wykorzystuje Pan/Pani swoje kompetencje?

    Pytanie numer 19 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z zadań, które realizuje na obecnym stanowisku?

    Pytanie numer 20 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy jest Pan/Pani zadowolona(a) z możliwości rozwoju, jakie daje firma, w której pracuje?

    Pytanie numer 21 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  13. Jakie korzyści pozapłacowe występujące w firmie Panu/Pani przysługują? Można zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi.

    Pytanie numer 22 z 22  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac