- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  uzależnienia ewaluacja 1 klas

  ewaluacja

  Czy według Ciebie szkoła uczy zdrowego stylu życia ?

    Pytanie numer 1 z 15

  Czy według Ciebie szkoła uczy przeciwdziałania agresji

    Pytanie numer 2 z 15

  Czy według Ciebie szkoła uczy zapobiegania zagrożeniom i uzależnieniom(papierosy, narkotyki, alkohol, Internet)

    Pytanie numer 3 z 15

  Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?

    Pytanie numer 4 z 15

  Czy Twoim zdaniem szkoła zauważa problemy uczniów?

    Pytanie numer 5 z 15

  Czy wiesz, do kogo w szkole zwrócić się o pomoc, gdy masz kłopoty i trudności?

    Pytanie numer 6 z 15

  Picie alkoholu lub zażywanie narkotyków ... (zaznacz właściwe):

    Pytanie numer 7 z 15

  Narkotyk może spowodować uzależnienie po zażyciu...

    Pytanie numer 8 z 15

  Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek wziąć ( zażyć ) jakiś narkotyk, środek odurzający?

    Pytanie numer 9 z 15

  Czy w Twoim środowisku narkotyki są łatwo czy też trudno dostępne?

    Pytanie numer 10 z 15

  Czy palisz papierosy?

    Pytanie numer 11 z 15

  Czy znasz kogoś ze swojego otoczenia kto ma lub miał kontakt z narkotykami?

    Pytanie numer 12 z 15

  Czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w jakichś zajęciach poświęconych problemom uzależnień np. od alkoholu, narkotyków itp.?

    Pytanie numer 13 z 15

  W moim otoczeniu uzależniony jest …

    Pytanie numer 14 z 15

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 15 z 15
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac