- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Rozój przestępczości w dobie pandemii

  Celem badania jest ukazanie skali zagrożenia przestępczością Polaków w dobie pandemii oraz poznanie społecznych opinii na temat skuteczności Policji oraz pracy policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania respondentów.

  Oceń, czy Policja w walce z przestępczością w Pana(i) okolicy jest:

    Pytanie numer 1 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę powiedzieć, jak ocenia Pan(i) pracę policjantów pełniących służbę w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania (miejscowości, dzielnicy, osiedla)?

    Pytanie numer 2 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak często widuje Pan(i) piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swego miejsca zamieszkania?

    Pytanie numer 3 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak Pan(i) ocenia zaangażowanie niżej wymienionych organów/instytucji w pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w okolicy Państwa miejsca zamieszkania w dobie pandemii?

    Pytanie numer 4 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    pozytywnie negatywnie trudno powiedzieć
  Policja
  Straż pożarna
  Straż miejska/gminna
  władze samorządowe
  lokalne media (prasa, telewizja)
  organizacje społeczne
  zarządcy dróg
  służby medyczne
  Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

  Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku?

    Pytanie numer 5 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czego, jakich zagrożeń najbardziej obawia się/obawiał (a) Pan(i) w miejscu zamieszkania w kolejnych latach?

    Pytanie numer 6 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    włamań (np do mieszkań, piwnic, samochodów) kradzieży (np kieszonkowych, internetowych) brawurowo jeżdżących kierowców bójek, pobić agresji ze strony osób pijanych lub narkomanów napadów, rozbojów niszczenia mienia przez wandali zaczepiania przez grupy agresywnie zachowującej się młodzieży chronicznego bezrobocia zakażenia wirusem Covid-19
  2018
  2019
  2020
  2021

  Które kwestie związane z pracą Policji są dla Pana(i) osobiście najważniejsze?

    Pytanie numer 7 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    szybkie przybycie policjantów po wezwaniu na miejsce zdarzenia skuteczność Policji (m.in zatrzymanie przestępców,odzyskanie mienia, przywrócenie porządku) możliwość łatwego dodzwonienia się pod numer alarmowy 997 lub 112 uczciwość, nieprzekupność policjantów obecność patroli Policji w okolicy sprawne, szybkie prowadzenie postępowań, bez niepotrzebnych formalności przyjmowanie zawiadomień o przestępstwie bez zbywania i bagatelizowania sprawy możliwość łatwego kontaktu z dzielnicowym pomoc w przypadku załatwienia podstawowych sprawunków w okresie kwarantanny
  2018
  2019
  2020
  2021

  Jakie obszary budzącą największe zaniepokojenie Polaków w okresie przed i trakcie pandemii?

    Pytanie numer 8 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    zdrowie wydolność służby zdrowia sytaucja gospodarcza kraju ograniczenai w handlu ograniczenia w przemieszcaaniu się przestępczość pospolita cyberprzestępczość patologizacja społeczna terroryzm międzynarodowy
  2018
  2019
  2020
  2021

  Czy zauważa pan (i) zmianę przestępczości pospolitej w miejscu zamieszkania (kradzieże, rozboje, włamania itp) w okresie pandemii w porównaniu z rokiem 2018?

    Pytanie numer 9 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    wzrost spadek bez zmian
  2019
  2020
  2021

  Czy zauważył(a) Pan (i) zmianę w przestępczości gospodarczej w okolicy zamieszkania? (nadużycia gospodarcze, nielegalny handel, przemyt, wymuszenia podatkowe itp.) w okresie pandemii w porównaniu z rokiem 2018?

    Pytanie numer 10 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    wzrost spadek bez zmian
  2019
  2020
  2021

  Czy zauważył(a) Pan(i) zmianę w cyberprzestępczości (kradzież danych osobowych, nr kont bankowych i haseł itp.) w badanych latach względem roku 2018?

    Pytanie numer 11 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    wzrost spadek bez zmian
  2019
  2020
  2021

  Czy zauważa Pan (i) zmianę w rozwoju terroryzmu międzynarodowego w dobie pandemii w porównaniu z rokiem 2018?

    Pytanie numer 12 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    wzrost spadek bez zmian
  2019
  2020
  2021

  Czy zauważa Pan(i) wzrost patologii społecznej w okresie pandemii w porównaniu do roku 2018?

    Pytanie numer 13 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    wzrost spadek bez zmian
  2019
  2020
  2021

  Czy zauważa Pan (i )zmianę sytuacji finansowej społeczeństwa w okresie pandemii w porównaniu do 2018 roku?

    Pytanie numer 14 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    wzrost spadek bez zmian
  2019
  2020
  2021

  czy zauważa Pan(i) zmianę zaangażowania służb mundurowych (w tym Policji) w poprawę bezpieczeństwa w okresie pandemii w porównaniu do 2018 roku?

    Pytanie numer 15 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    wzrost spadek bez zmian
  2019
  2020
  2021

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 16 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 17 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 18 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz branżę

    Pytanie numer 19 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 20 z 20  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac