- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Badanie preferencji w zakresie statusu własnościowego zamieszkiwanej nieruchomości

  Ankieta dotycząca preferencji w zakresie statusu własnościowego zamieszkiwanej nieruchomości

  Jaki jest Pana (i) wiek?

    Pytanie numer 1 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 2 z 25

  Ile dzieci do 18 roku życia mieszka w użytkowanej nieruchomości?

    Pytanie numer 3 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie jest Pana (i) wykształcenie?

    Pytanie numer 4 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki był Pana (i) przeciętny dochód na całe gospodarstwo domowe w 2020r

    Pytanie numer 5 z 25

  Jaka jest wielkość zamieszkiwanej miejscowości

    Pytanie numer 6 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaka jest forma obecnie zamieszkiwanej nieruchomości

    Pytanie numer 7 z 25

  Jaki jest rodzaj zamieszkiwanej nieruchomości

    Pytanie numer 8 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaka jest wielkość zamieszkiwanej nieruchomości

    Pytanie numer 9 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy planuje Pan (i) zmienić miejsce zamieszkania?

    Pytanie numer 10 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W przypadku konieczności przeprowadzki jaka była by forma prawna nowej nieruchomości

    Pytanie numer 11 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę wskazać, które zdanie jest bliższe Pana (i) przekonaniom

    Pytanie numer 12 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę wskazać którą z poniższych opcji wybrał(aby) Pan (i) w przypadku braku funduszy własnych na zakup nieruchomości:

    Pytanie numer 13 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy preferuje Pan(i) życie w

    Pytanie numer 14 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zgadza się Pan (i) z następującym stwierdzeniem: zakup mieszkania jest bardziej korzystny finansowo od jego wynajęcia, ponieważ po spłacie kredytu jest się właścicielem mieszkania, zaś w przypadku wynajmu, pomimo płatności kosztów najmu pozostaje się z niczym.

    Pytanie numer 15 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę ocenić na skali pięciostopniowej na ile się Pan (i) z zgadza z następującymi stwierdzeniami. Stwierdzenia do oceny (każde po kolei w skali)

    Pytanie numer 16 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 - zdecydowanie nie zgadzam się 2 - nie zgadzam się 3 - nie mam zdania 4 - zgadzam się 5 - zdecydowanie zgadzam się
  Nigdy nie zdecydował(a)bym się zamieszkać w wynajętej nieruchomości
  Mógłbym/mogłabym zdecydować się zamieszkać w wynajętej nieruchomości gdyby relacja między wynajmującym a najemcą była lepiej uregulowana
  Mógłbym/mogłabym zdecydować się zamieszkać w wynajętej nieruchomości gdyby oferta na rynku najmu lepiej odpowiadała moim preferencjom
  Mógłbym/mogłabym zdecydować się zamieszkać w wynajętej nieruchomości gdyby ceny najmu były niższe

  Poniżej przedstawiono kilka stwierdzeń dotyczących powodów, dlaczego posiadanie nieruchomości na własność jest lepsze od jej wynajęcia. Proszę ocenić na skali pięciostopniowej na ile się Pan (i) z nimi zgadza.

    Pytanie numer 17 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 - zdecydowanie nie zgadzam się 2 - nie zgadzam się 3 - nie mam zdania 4 - zgadzam się 5 - zdecydowanie zgadzam się
  Tylko własność zapewnia dobre i bezpieczne miejsce dla mojej rodziny
  Tylko własność domu pozwala na własną aranżację wnętrza
  Posiadanie nieruchomości podnosi status społeczny

  Ignorując pozostałe czynniki i biorąc wyłącznie pod uwagę dany czynnik proszę ocenić na skali pięciostopniowej czy preferowałby(aby) Pan (i) najem czy zakup nieruchomości na własność finansowanej kredytem hipotecznym? Czynniki do oceny

    Pytanie numer 18 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 - zdecydowanie własność 2 – raczej własność 3 – nie mam zdania 4 – raczej najem 5 – zdecydowanie najem
  Status społeczny
  Poczucie wolności i niezależności
  Komfort użytkowania mieszkania
  Spokój umysłu
  Lepsze samopoczucie
  Przywiązanie do miejsca zamieszkania
  Rodzinę

  Jeśli jest Pan (i) najemcą nieruchomości proszę wskazać, które z czynników były ważne przy decyzji o wynajęciu (wielokrotny wybór, kod g wyklucza pozostałe kody)

    Pytanie numer 19 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Biorąc pod uwagę poniższe czynniki proszę ocenić, które z nich zmniejszają komfort życia w wynajmowanych nieruchomościach w Polsce? Do oceny proszę użyć pięciostopniowej skali.

    Pytanie numer 20 z 25

    1 - zdecydowanie nie zmniejsza komfortu 2 – raczej nie zmniejsza komfortu 3 – nie mam zdania 4 – raczej zmniejsza komfort 5 – zdecydowanie zmniejsza komfort
  Lokatorzy nie są dobrze chronieni przed zmianami wysokości czynszu
  Lokatorzy są nadmiernie ograniczeni w zakresie aranżacji wynajmowanej nieruchomości
  Właściciele nieruchomości dokonuję zbyt częstych inspekcji (nadmierna inwigilacja w życie prywatne)
  Lokatorzy nie są wystarczająco chronieni przed eksmisją
  Poziom czynszu jest zbyt wysoki w porównaniu do rat kredytów hipotecznych
  Brak właścicieli instytucjonalnych, którzy gwarantują możliwość użytkowania nieruchomości tak długo, jak długo otrzymują zapłatę za czynsz
  Oferta nieruchomości do wynajęcia jest zbyt uboga, aby zaspokoić preferencje ich użytkowników
  Inne

  Zmniejszają atrakcyjność inwestycji w nieruchomości na wynajem w Polsce? Do oceny proszę użyć pięciostopniowej skali.

    Pytanie numer 21 z 25

    1 - zdecydowanie nie zmniejsza atrakcyjności 2 – raczej nie zmniejsza atrakcyjności 3 – nie mam zdania 4 – raczej zmniejsza atrakcyjność 5 – zdecydowanie zmniejsza atrakcyjność
  Nadmierne restrykcje co do możliwości zmian wysokości czynszu
  Brak kultury lokatorów (np. dewastacja wynajmowanych lokali)
  Nadmierny poziom ochrony lokatorów przed eksmisją, zwiększający ryzyko działalności
  Stopa zwrotu jest zbyt niska, ze względu na niski poziom czynszów
  Niski popyt, m.in. ze względu na przywiązanie potencjalnych najemców do posiadania mieszkania na własność
  Inne

  Jaką wielkością nieruchomości byłby/byłaby Pan (i) zainteresowani?

    Pytanie numer 22 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę podać preferowaną liczbę pokoi mieszkalnych

    Pytanie numer 23 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaka powinna być forma kuchni

    Pytanie numer 24 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Którą lokalizacją nieruchomością była by Pan (i) zainteresowana/y (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

    Pytanie numer 25 z 25  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac