- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta na temat diagnostyki prenatalnej

  Dzień dobry, jestem studentką III roku studiów licencjackich na kierunku Nauk o Rodzinie. Piszę pracę dyplomową pt. „Małżeństwo i rodzina po niepomyślnej diagnostyce prenatalnej”. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety przez rodziców, którzy wyniku przeprowadzonej diagnostyki prenatalnej dowiedzieli się o ciężkim schorzeniu dziecka przed urodzeniem. Niniejsza ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje posłużą wyłącznie do celów naukowych.

  1. Według Państwa, diagnostyka prenatalna?

    Pytanie numer 1 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  2. Skąd dowiedzieli się Państwo o możliwości wykonania badań prenatalnych?

    Pytanie numer 2 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jaki sposób radziła sobie Pani w ciąży z przykrymi myślami, co pomagało w ich pokonywaniu?

    Pytanie numer 3 z 27

  16. Czy uważają Państwo, że po stwierdzeniu wady lub ciężkiej choroby u dziecka przed urodzeniem przerwanie ciąży jest:

    Pytanie numer 4 z 27

  19.Dziecko, które zmarło po stwierdzeniu choroby wrodzonej, było Państwa?

    Pytanie numer 5 z 27

  18. Jak według Państwa można polepszyć informowanie rodziców o urodzeniu się dziecka chorego?

    Pytanie numer 6 z 27

  20. Czy Państwa dzieci wiedziały o chorobie swojego rodzeństwa?

    Pytanie numer 7 z 27

  21. Jaka była forma poinformowania dzieci o chorobie nienarodzonego rodzeństwa?

    Pytanie numer 8 z 27

  22. Jak dzieci przyjęły wiadomość o chorobie nienarodzonego rodzeństwa?

    Pytanie numer 9 z 27

  23. Czy gdyby zaszła Pani w ciążę po raz kolejny to zdecydowaliby się Państwo na badania prenatalne?

    Pytanie numer 10 z 27

  25. Jeśli tak, to z jakich powodów skłaniali się Państwo ku przerwaniu ciąży?

    Pytanie numer 11 z 27

  24. Czy zastanawiali się Państwo nad przerwaniem ciąży w przypadku stwierdzenia nieuleczalnej wady dziecka?

    Pytanie numer 12 z 27

  26. Czym dla Państwa jest aborcja eugeniczna:

    Pytanie numer 13 z 27

  15. Jak zareagowali Państwo na diagnozę choroby dziecka? (można zakreślić kilka odpowiedzi)

    Pytanie numer 14 z 27

  14. Czy osoba, która przekazała Państwu informację o nieuleczalnej chorobie dziecka, zachęcała Państwa do przerwania ciąży?

    Pytanie numer 15 z 27

  13. Czy po przeprowadzonym badaniu czuli Państwo jakąś zmianę w stosunku do dziecka?

    Pytanie numer 16 z 27

  4.Kiedy podjęli Państwo decyzję na wykonanie badań prenatalnych?

    Pytanie numer 17 z 27

  5.Czy decyzje tę podjęli Państwo?

    Pytanie numer 18 z 27

  6.Kiedy zostało wykonane badanie prenatalne?

    Pytanie numer 19 z 27

  7. Jakie emocje odczuwała Pani przed poddaniem się badaniu prenatalnemu?

    Pytanie numer 20 z 27

  8. Jak środowisko, w którym Państwo żyją, oceniło Państwa decyzję?

    Pytanie numer 21 z 27

  9. Czy pierwszą wiadomość o diagnozie choroby dziecka usłyszeli Państwo:

    Pytanie numer 22 z 27

  10. Kto przekazał Państwu informację o chorobie dziecka?

    Pytanie numer 23 z 27

  11. Czy przed uzyskaniem wyniku badania prenatalnego mieli Państwo jakieś podejrzenia dotyczące stanu zdrowia dziecka?

    Pytanie numer 24 z 27

  12. Proszę ocenić w jaki sposób została przekazana Państwu wiadomość o chorobie dziecka?

    Pytanie numer 25 z 27

  3.Czy uważają Państwo, że wynik wykonanego badania prenatalnego jest?

    Pytanie numer 26 z 27

  27. Czy szukali Państwo wsparcia u osób o podobnej sytuacji życiowej?

    Pytanie numer 27 z 27
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac