- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Opinia respondentów na temat bezpieczeństwa publicznego

  Potrzebuję przeanalizować ankietę na potrzeby zaliczenie przedmiotu z socjologii na studiach

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 1 z 17

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 2 z 17

  Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania?

    Pytanie numer 3 z 17

  Czy obecnie czuje się Pan/Pani bardziej bezpiecznie niż rok temu?

    Pytanie numer 4 z 17

  Na czym głównie opiera Pan/Pani ocenę stanu bezpieczeństwa w najbliższej okolicy?

    Pytanie numer 5 z 17

  Które z wymienionych niżej zjawisk stanowią, w Pana/Pani opinii, najważniejszy problem w najbliższym otoczeniu oraz miejscowości, w której Pan/Pani mieszka? Proszę wskazać trzy najważniejsze

    Pytanie numer 6 z 17

  Jakie miejsce w Pana/Pani miejscowości jest Pana/Pani zdaniem najmniej bezpieczne?

    Pytanie numer 7 z 17

  Jakie są według Pana/Pani najważniejsze przyczyny przestępczości? Proszę wskazać trzy najważniejsze

    Pytanie numer 8 z 17

  Obecność jakiego patrolu Policji według Pana/Pani budzi największe poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli?

    Pytanie numer 9 z 17

  Czy zna Pan/Pani lub posiada wiedzę na temat swojego dzielnicowego?

    Pytanie numer 10 z 17

  W jakim stopniu według Pana/Pani poniższe rozwiązania zwiększyły by bezpieczeństwa obywateli w miejscu zamieszkania? Proszę ocenić według kryterium od 1-5 gdzie „1” oznacza minimalny poziom, „5” oznacza maksymalny poziom.

    Pytanie numer 11 z 17

    1 2 3 4 5
  Rozbudowany system monitoringów
  Lepiej oświetlone ulice i parking
  Zwiększona liczba patroli policyjnych
  Możliwość anonimowych zgłoszeń przestępstw
  Informowanie mieszkańców o zagrożeniach i sposobach zabezpieczania się przed nimi

  Co Pana/Pani zdaniem wpłynęłoby na zmniejszenie przestępczości w Pana/Pani miejscu zamieszkania? Proszę wskazać trzy najważniejsze

    Pytanie numer 12 z 17

  Jak często Pan/Pani widzi patrole Policji w pobliżu miejsca swojego zamieszkania?

    Pytanie numer 13 z 17

  Czy miał/miała Pan/Pani kiedykolwiek styczność z Policją?

    Pytanie numer 14 z 17

  W jakich okolicznościach miał/miała Pan/Pani styczność z Policją?

    Pytanie numer 15 z 17

  Jak Pan/Pani ocenia swoje doświadczenia z Policją?

    Pytanie numer 16 z 17

  Jak Pana/Pani zdaniem są wyszkoleni polscy policjanci ?

    Pytanie numer 17 z 17
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac