- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Stres zawodowy wśród policjantów w czasie trwania pandemii Covid 19

  Ankieta ma na celu zbadanie poziomu stresu i sposobów radzenia sobie z nim wśród Policjantów w czasie trwania Pandemii Covid-19.

  W jakim przedziale wiekowym się Pan/Pani znajduje

    Pytanie numer 1 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Płeć

    Pytanie numer 2 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Staż służby w Policji w latach

    Pytanie numer 3 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę wskazać obecnie zajmowane przez Pana/Panią stanowisko pracy

    Pytanie numer 4 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy od czasu wystąpienia Pandemii Covid-19 odczuwa Pan/Pani zwiększony poziom stresu w pracy?

    Pytanie numer 5 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  O ile zwiększył się u Pana/Pani poziom stresu w trakcie trwania Pandemii Covid-19 w skali od 1 do 10 (wybierz jedną wartość)

    Pytanie numer 6 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 stanowi najmniejszą wartość, a 10 największą
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  Które czynniki według Pana/Pani zwiększyły poziom stresu w pracy w czasie trwania Pandemii Covid-19 - zaznacz 4 najtrafniejsze

    Pytanie numer 7 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jaki sposób najefektywniej radzi sobie Pan/Pani ze stresem w trakcie trwania Pandemii Covid-19 - wybierz 5 najtrafniejszych odpowiedzi

    Pytanie numer 8 z 8
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac