- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Wykorzystanie środków unijnych w finansowaniu inwestycji w gminie Żory

  Szanowni Państwo, Jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na kierunku Finanse i Rachunkowość. Na potrzeby pracy magisterskiej, proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej wykorzystania środków unijnych w finansowaniu inwestycji w gminie Żory. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane jedynie w celach naukowych. Dziękuję za pomoc

  1. Czy dostrzega Pan/Pani zmiany w gminie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, tj. po 2004 roku?

    Pytanie numer 1 z 15  2. Czy posiada Pan/Pani wiedzę na temat pozyskiwania przez gminę funduszy europejskich na cele edukacyjne?

    Pytanie numer 2 z 15

  3. Czy potrafi Pan/Pani wskazać projekty wspierane przez fundusze unijne, jakie realizowano (bądź są realizowane) na terenie gminy?

    Pytanie numer 3 z 15  4. Skąd ma Pan/Pani wiedze na temat realizowanych projektów? (proszę zaznaczyć najważniejsze)

    Pytanie numer 4 z 15  5. Czy Pana/Pani zdaniem, mieszkańcy gminy maja wystarczający dostęp do informacji na temat funduszy unijnych?

    Pytanie numer 5 z 15

  6. Czy w Pana/Pani najbliższym otoczeniu są dzieci, które korzystały z projektów finansowanych ze środków unijnych?

    Pytanie numer 6 z 15  7. Czy Pana/Pani zdaniem, realizowane projekty poprawiły/poprawiają jakość edukacji i rozwoju dzieci w gminie?

    Pytanie numer 7 z 15  8. Czy uważa Pan/Pani, że pozyskane fundusze mogłyby być zagospodarowane lepiej?

    Pytanie numer 8 z 15  9. Czy Pana/Pani zdaniem są obszary w zakresie edukacji i rozwoju dzieci, które wymagają poprawy?

    Pytanie numer 9 z 15  10. Co Pana/Pani zdaniem może być powodem trudności z pozyskiwaniem funduszy unijnych?

    Pytanie numer 10 z 15  11. Jakich projektów Pana/Pani zdaniem brakuje na terenie gminy?

    Pytanie numer 11 z 15  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 12 z 15

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 13 z 15

  Wykształcenie

    Pytanie numer 14 z 15

  Status

    Pytanie numer 15 z 15
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac