- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Metody finansowania mikroprzedsiębiorstw na przykładzie branży budowlanej (w województwie małopolskim)

  celem ankiety jest zbadanie metod finansowania mikroprzedsiębiorstw w branży budowlanej działających na trenie małopolski. ankiet jest w pełni anonimowa.

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 1 z 23

  wiek

    Pytanie numer 2 z 23

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 3 z 23

  Czy jest Pan/Pani mieszkańcem małopolski?

    Pytanie numer 4 z 23

  Czy prowadzi Pan/Pani działalność w sektorze budowlanym na terenie małopolski oraz zatrudnia poniżej 10 osób?

    Pytanie numer 5 z 23

  Jak długo prowadzi Pan/Pani działalność gospodarcza?

    Pytanie numer 6 z 23

  Jakie czynniki wpłynęły na decyzje o rozpoczęciu działalności?

    Pytanie numer 7 z 23

  Proszę wskazać obawy jakie towarzyszyły Panu/Pani przed rozpoczęciem działalności?

    Pytanie numer 8 z 23

  Proszę wskazać Pana/Pani znajomość niżej wymienionych rodzajów wsparcia dla nowych przedsiębiorstw w momencie rozpoczynania działalności?

    Pytanie numer 9 z 23

    Kredyt bankowy Leasing Anioł biznesu Dotacje z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności Pożyczka bankowa Bezzwrotna dotacja z urzędu pracy
  Nie znałem/znałam
  Umiarkowanie
  Dobrze
  Bardzo dobrze

  Skąd pozyskał Pan/Pani środki na rozpoczęcie działalności?

    Pytanie numer 10 z 23

  Czy skorzystał Pan/Pani z któregoś z poniższych programów?

    Pytanie numer 11 z 23

  Jakie bariery napotkał Pan/Pani w uzyskaniu finansowania zewnętrznego?

    Pytanie numer 12 z 23

  Skąd czerpał Pan/Pani wiedze na temat możliwych form finansowania?

    Pytanie numer 13 z 23

  Czy skorzystał Pan/Pani z jakiejś formy zewnętrznego finansowania prowadzanej

    Pytanie numer 14 z 23

  Czy zdarzyła się sytuacja, że brak funduszy przeszkodził w realizacji planów?

    Pytanie numer 15 z 23

  Czy Pana/Pani zdaniem dostępne formy finansowania sektora MSP są korzystne?

    Pytanie numer 16 z 23

  Jakie formy finansowania wykorzystywane są w Pana/Pani firmie?

    Pytanie numer 17 z 23

  Proszę ocenić Pana/Pani znajomość zasad uzyskania poniższych form wsparcia

    Pytanie numer 18 z 23

    Nie znam Umiarkowanie Bardzo dobrze Wykorzystałem w swojej firmie
  Kredyt obrotowy
  Kredyt inwestycyjny
  Leasing
  ,,POŻYCZKA’’ z funduszy europejskich
  Anioły biznesu
  ,,PO WER’’
  ,,RPO WM’’
  ,,TARCZA ANTYKRYZYSOWA’’
  „PROGRAM OPIEKUŃCZY KAPITAŁ LUDZKI’’
  „PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA”
  Kredyt w rachunku bieżącym
  Kredyt w rachunku kredytowym
  Faktoring

  Na jaki cel przeznaczone zostały środki?

    Pytanie numer 19 z 23

  Co jest dla Pana/Pani najistotniejsze przy uzyskaniu finasowania?

    Pytanie numer 20 z 23

  Czy zamierza Pan/Pani skorzystać w przyszłości z jakiejś formy finansowania?

    Pytanie numer 21 z 23

  Z których form finansowania zamierza Pan/Pani skorzystać?

    Pytanie numer 22 z 23

  Na jaki cel planuje Pan/Pani przeznaczyć pozyskane środki?

    Pytanie numer 23 z 23
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac