- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Odłączenie skrzydła szkoły przy ulicy Sikorskiego

  Poznanie opinii Rady Pedagogicznej w SP5

  Dzień dobry,

  We wrześniu 2020 roku na prośbę Organizacji Pozarządowej o czasowe użyczenie jej pomieszczeń na prowadzoną działalność, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno jako Organ Prowadzący zaproponował, by udostępnić tej organizacji część budynków szkoły SP5 przy ulicy Sikorskiego (skrzydło po oddziałach 0-3). Obecnie zajęcia prowadzone przez Organizację Pozarządową odbywają się w użyczonych pomieszczeniach znajdujących na terenie parafii w Zalesiu Dolnym. Sale te, są w bardzo złym stanie technicznym.

  W przypadku udostępnienia budynków cześć szkoły zostałaby wyłączona z użytku szkolnego w zakresie zarówno sal lekcyjnych jak i salek terapeutycznych na okres od 5ciu do 10ciu lat.

  Rada Rodziców i rodzice naszej szkoły wypowiedzieli się w tym temacie, jednak chcielibyśmy poznać również opinie członków Rady Pedagogicznej naszej szkoły. Z tych względów zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiet. Ankiety są anonimowe i składają się z 7 pytań jednorazowego wyboru (poza pytaniem 2 i 6, gdzie można wybrać kilka odpowiedzi). Link przesłany Państwu otwiera dostęp do ankiety a po jej wypełnieniu następuje automatyczne przesłanie odpowiedzi do bazy. Nie ma potrzeby podawania danych ani adresów mailowych.

  Ankieta ma odpowiedzieć jakie jest stanowisko Rady Pedagogicznej we wskazanym temacie. Z tych względów zależy nam na jak największej frekwencji, bo wyniki ankiety mogą zdecydować o dalszych losach tej części szkoły tj. o odłączeniu tego skrzydła dla organizacji społecznej wskazanej przez Organ Prowadzący.

  Informujemy również, że zbiorcze wyniki ankiety mogą zostać udostępnione Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno oraz  Dyrektorowi Szkoły.

  Prosimy o poświęcenie kilku minut na jej wypełnienie.

  Ankieta będzie aktywna do wtorku (30.05) do pólnocy.

  Z wyrazami sacunku,

  Rada Rodziców

  W którym budynku Pani/Pan prowadzi zajęcia:

    Pytanie numer 2 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Prowadzone Pani/Pan zajęcia są (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):

    Pytanie numer 3 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy obecnie dostrzega Pani/Pan problem z dostępnością sal lekcyjnych na zajęcia programowe (w tym zajęcia świetlicowe)?:

    Pytanie numer 4 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy obecnie dostrzega Pani/Pan problem z gabinetami do pracy indywidualnej?:

    Pytanie numer 5 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy występuje problem z dostępnością sal lekcyjnych na zajęcia dodatkowe, które Pani/Pan prowadzi:

    Pytanie numer 6 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy wyłączenie części szkoły przy ulicy Sikorskiego wg Pani/Pana (5 sal lekcyjnych i 3 mniejszych pomieszczeń):

    Pytanie numer 7 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    Szkolna Sikorskiego
  Nie wpłynie negatywnie
  Wpłynie negatywnie na zajęcia obowiązkowe
  Wpłynie negatywnie na zajęcia indywidualne
  Wpłynie negatywnie na zajęcia dodatkowe
  Nie mam zdania/Trudno powiedzieć

  Czy Pani/Pana zdaniem można użyczyć skrzydło szkoły przy ul. Sikorskiego Organizacji Pozarządowej:

    Pytanie numer 8 z 8  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac