- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Porty morskie w systemie zarządzania międzynarodowych łańcucach dostaw

  Badanie polega na potwierdzeniu tezy, że cyfryzacja dancyh jak i inteligentene systemy trasnporotwe mają wpływ na obsługę międzynarodowych łańcuchów dostaw i obsłudze klienta

  Jakie powstały inteligentne systemy transportowe?

    Pytanie numer 1 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy korzystanie z inteligentnych systemów transportowych umożliwia efektywniejszą pracę?

    Pytanie numer 2 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy zastosowanie informacji zawartych w chmurze jest pomocne w obsłudze klientów?

    Pytanie numer 3 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy wykorzystanie nowoczesnych urządzeń wspomagających rozładunek/wyładunek czy przeładunek umożliwi wzrost jakości i wydajności wykonywanej pracy ?

    Pytanie numer 4 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy wykorzystywanie nowoczesnych metod w pracach związanych z manipulacją towarem wpływa korzystanie na efektywność wykonywanej pracy?

    Pytanie numer 5 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy cyfryzacja źródeł danych przyczynia się do efektywniejszej pracy przy łańcuchach dostaw?

    Pytanie numer 6 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy przy pomocy „cloud computingu” przedsiębiorstwa zwiększają swoją konkurencyjność rynkową?

    Pytanie numer 7 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jakie systemy informatyczne wykorzystywane są w koordynowaniu łańcuchów dostaw?

    Pytanie numer 8 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy wymogi Unii Europejskiej wpływają na zarządzanie wirtualnych systemów informatycznych ?

    Pytanie numer 9 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jakie metody cyfryzacji żródeł danych wykorzystuje się w międzynarodowych łańcucach dostaw ?

    Pytanie numer 10 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jakie nowoczesne urządzenia wspomagające manipulację towarem/ładunkiem mogą zostać wykorzystane w portach morskich ?

    Pytanie numer 11 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Co można zmienić w tworzeniu inteligentnych systemów transportowych, aby były mniej zawodne ?

    Pytanie numer 12 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy cyfryzacja źródeł danych jest pomocnym aspektem logistycznej obsługi klienta?

    Pytanie numer 13 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy takie same wirtualne systemy informatyczne są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa zajmujące się koordynowaniem łańcuchów dostaw ?

    Pytanie numer 14 z 14  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac