- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Wpływ wynagrodzeń na motywowanie pracowników

  Ankieta ma na celu zbadanie wpływu wynagrodzenia na motywowanie pracowników. Niniejsze badania zostaną wykorzystane w pracy licencjackiej. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt mailowy: arletta156@wp.pl Dziękuję za poświęcony czas.

  Ilu pracowników zatrudnia firma, w której Pan/Pani pracuje?

    Pytanie numer 1 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę wskazać branżę, w ramach której Pana/Pani firma prowadzi działalność

    Pytanie numer 2 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Proszę zaznaczyć, do którego sektora gospodarki zalicza się firma, w której Pan/Pani pracuje

    Pytanie numer 3 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z pracy w obecnej firmie?

    Pytanie numer 4 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z wymienionych elementów wpływa na Pana/Pani zadowolenie z pracy w obecnej firmie? (max 3 odpowiedzi)

    Pytanie numer 5 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z poniższych czynników najbardziej motywują Pana/Panią do pracy (max 3 odpowiedzi)

    Pytanie numer 6 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zna Pan/Pani system wynagradzania pracowników stosowany w firmie?

    Pytanie numer 7 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Pana/Pani wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanej pracy?

    Pytanie numer 8 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy otrzymywane wynagrodzenie jest dla Pana/Pani satysfakcjonujące?

    Pytanie numer 9 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy obecne wynagrodzenie wpływa na Pana/Pani efektywność i wydajność w pracy?

    Pytanie numer 10 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy zna Pan/Pani system motywacyjny stosowany w firmie?

    Pytanie numer 11 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Cz system motywacyjny funkcjonujący w firmie wpływa na Pana/Pani zadowolenie i zaangażowanie?

    Pytanie numer 12 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z poniższych elementów systemu motywacyjnego są stosowane w Pana/Pani firmie?

    Pytanie numer 13 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które z poniższych elementów systemu motywacyjnego mają dla Pana/Pani największe znaczenie? (max 5 odpowiedzi)

    Pytanie numer 14 z 16

  Proszę wskazać jak długo Pan/Pani pracuje w obecnej firmie

    Pytanie numer 15 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaki charakter ma wykonywana przez Pana/Panią praca?

    Pytanie numer 16 z 16  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac