- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  KWESTIONARIUSZ ANKIETY

  Celem niniejszej ankiety jest poznanie uwarunkowań zarządzanie projektami marketingowymi za pomocą narzędzi online. Proszę przeczytać uważnie ankietę i wypełnić ją zgodnie ze swoim zdaniem. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą użyte tylko do celów naukowych. Dziękuje za poświęcony czas.

  W jakich działaniach specjalizuje się Pana/i Agencja?

    Pytanie numer 1 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę wskazać źródła pozyskiwania klientów Agencji

    Pytanie numer 2 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę wskazać, jakie metody analizy przedsiębiorstwa stosują Państwo przy tworzeniu strategii dla nowego klienta

    Pytanie numer 3 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Ile osób najczęściej wchodzi w skład zespołu projektowego?

    Pytanie numer 4 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy uważa Pan/i, że e-marketing jest skuteczniejszy niż tradycyjne środki marketingowe?

    Pytanie numer 5 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie cele, które klienci chcą osiągać poprzez marketing internetowy? Proszę wskazać maksymalnie 2

    Pytanie numer 6 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie korzyści przynosi klientowi e-marketing? Proszę wskazać maksymalnie 2

    Pytanie numer 7 z 15

  Proszę ocenić wymienione aspektem działalności przedsiębiorstw w Internecie w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w ogóle nie przydatne a 5 bardzo przydatne.

    Pytanie numer 8 z 15

    1 2 3 4 5
   obecność dużej liczby potencjalnych bądź obecnych klientów w jednym miejscu, pozwalająca na budowanie świadomości marki,
   możliwość otrzymania natychmiastowej informacji zwrotnej dotyczącej danego produktu ze strony użytkowników,
   możliwość monitoringu aktualnych nastrojów i odczuć klientów oraz bieżąca reakcja na objawy niezadowolenia,
   możliwość wczesnego wykrycia rodzących się trendów wśród konsumentów
   określenie zakresu informacji oraz szczegółowych wątpliwości potencjalnych użytkowników, a także możliwych pytań ze strony klientów, np. dotyczących certyfikatu GOTS przy produkcji odzieży
   możliwość poznania, jakie cechy produktu są najważniejsze dla klientów i które z nich warto zmodyfikować oraz wprowadzić do sprzedaży, a także zbieranie przydatnych informacji dotyczących danego produktu w celu jego poprawy w kolejnych partiach
   możliwość budowania relacji z konsumentami poprzez przekazywanie aktualnie potrzebnych treści i odpowiadanie na pytania oraz budowanie wspólnoty wokół marki.

  Proszę ocenić najczęściej wykorzystywane miejsca marketingu firm w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza w ogóle nie popularne a 5 bardzo popularne

    Pytanie numer 9 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5
   Strona www
   Portale społecznościowe
   Blogi
   Google Ads
   Serwisy aukcyjne
   Portale tematyczne
   SEO
   E-mail

  Czy Pana/i zdaniem marketing internetowy jest łatwiej zmierzyć pod katem efektywności niż tradycyjne narzędzia marketingowe?

    Pytanie numer 10 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie trudności w zarządzaniu projektami marketingowymi pojawia się? Można wybrać kilka odpowiedzi

    Pytanie numer 11 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jakie są główne korzyści ze współpracy z Agencją? Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi

    Pytanie numer 12 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Płeć

    Pytanie numer 13 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek

    Pytanie numer 14 z 15

  Wykształcenie

    Pytanie numer 15 z 15  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac