- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży (cyberbullying i cyberstalking)

  Chcałłbym prosić o wypełnienie krótkiej ankiety. Zebrane informacje zostaną wykorzystane dla celów naukowych i umożliwią mi przeprowadzenie analizy zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

  Płeć

    Pytanie numer 1 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek

    Pytanie numer 2 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania:

    Pytanie numer 3 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Rodzeństwo:

    Pytanie numer 4 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie rodziców

    Pytanie numer 5 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak często korzystasz z komputera?

    Pytanie numer 6 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jakim celu najcześciej korzystasz z internetu? Zaznacz kolejność od 1 (naczęściej korzystam) do 10 (najrzadziej korzystam)

    Pytanie numer 7 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  szukanie informacji z różnych dziedzin
  przygotowywanie się do lekcji
  słuchanie/ściąganie muzyki
  oglądanie/ściąganie filmów
  ściąganie programów komputerowych/gier
  rozmawianie przez komunikatory internetowe (gadu-gadu)
  korzystanie z poczty elektronicznej (e-mail)
  korzystanie z portali społecznościowych (nasza-kasa, facebook)
  prowadzenie bloga
  udział w grach online

  Czy we własnej ocenie spędzasz w internecie?

    Pytanie numer 8 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy posiadasz telefon komórkowy (z dostępem do Internetu)?

    Pytanie numer 9 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy rodzice/opiekunowie kontrolują to, co robisz w Internecie?

    Pytanie numer 10 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy słyszałeś/aś o zjawisku cyberprzemocy (wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, publikowanie kompromitujących materiałów wbrew woli bohatera, podszywanie się itp.)?

    Pytanie numer 11 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy w Twojej szkole są prowadzone programy profilaktyki cyberprzemocy?

    Pytanie numer 12 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy kiedykolwiek spotkałeś/aś się ze zjawiskiem cyberstalkingu (złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu w sieci internetowej) lub cyberbullyingu (stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego)?

    Pytanie numer 13 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy byłeś/-aś obiektem zdjęć lub filmów, które zostały wykonywane bez Twojej zgody lub wiedzy?

    Pytanie numer 14 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy byłeś/-aś ofiarą publikacji kompromitujących materiałów na Twój temat bez Twojej zgody?

    Pytanie numer 15 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy byłeś/-aś kiedyś sprawcą ośmieszania, upokarzania, szantażowania kogoś za pośrednictwem narzędzi elektronicznych (telefon komórkowy, Internet)?

    Pytanie numer 16 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy podszywałeś/-aś się pod kogoś wbrew jego woli?

    Pytanie numer 17 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Do kogo zwrócił(-a) byś się o pomoc w przypadku, gdybyś padł/a zjawiskiem cyberprzemocy?

    Pytanie numer 18 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak myślisz czy cyberprzemoc wywołuje jakieś negatywne skutki w funkcjonowaniu ludzi? Wymień je:

    Pytanie numer 19 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Jak myślisz z jakiego powodu dochodzi do pojawienia się agresji w sieci?

    Pytanie numer 20 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Kto Twoim zdaniem może stać się ofiarą cyberprzemocy?

    Pytanie numer 21 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czym Twoim zdaniem charakteryzują się sprawcy cyberprzemocy?

    Pytanie numer 22 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy według Ciebie kampanie prowadzone na rzecz przeciwdziałania cyberprzemocy są potrzebne?

    Pytanie numer 23 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Co według Ciebie należałoby zrobić, aby zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom w sieci?

    Pytanie numer 24 z 24  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac