- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  PKBŻ- Morawica 2023

  poziom kultury bezpieczeństwa żywności

  Profil respondenta

    Pytanie numer 1 z 40

  Płeć

    Pytanie numer 2 z 40

  Doświadczenie zawodowe

    Pytanie numer 3 z 40

  1.Kierownictwo przedsiębiorstwa czytelnie zdefiniowało cele dotyczące higieny żywności (pragnie sprzedawać bezpieczne produkty)

    Pytanie numer 4 z 40

  2.Kierownictwo przedsiębiorstwa stara się nieustannie, aby doskonalić higienę żywności

    Pytanie numer 5 z 40

  3.Kierownictwo przedsiębiorstwa motywuje pracowników, aby mieli na uwadze higienę

    Pytanie numer 6 z 40

  4. Kierownictwo przedsiębiorstwa słucha, jeśli mamy uwagi dotyczące higieny żywności (np. brudne pomieszczenia, niewłaściwa odzież ochronna, niedziałające sterylizatory, jeśli ktoś nie myje rąk)

    Pytanie numer 7 z 40

  5.Jeśli jest dużo pracy do wykonania, pracownicy współpracują ze sobą tak, by była ona zrealizowana szybko i właściwie jakościowo.

    Pytanie numer 8 z 40

  6.Wykwalifikowani pracownicy zapewniają pomoc w utrzymaniu higieny żywności pracownikom nowo zatrudnionym.

    Pytanie numer 9 z 40

  7. Wśród pracowników ostrzegamy się wzajemnie, aby uważać na higienę żywności

    Pytanie numer 10 z 40

  8. Zawsze jesteśmy kontrolowani przez przełożonych pod kątem przestrzegania zasad higieny żywności

    Pytanie numer 11 z 40

  9.Jesteśmy ostrzegani przez przełożonych w przypadku, gdy zasady higieny nie są przestrzegany

    Pytanie numer 12 z 40

  10.Przełożeni na bieżąco zapoznają pracowników z zasadami higieny żywności

    Pytanie numer 13 z 40

  11.Kierownictwo przedsiębiorstwa dyskutuje na temat żywności z pracownikami

    Pytanie numer 14 z 40

  12. Wszystkie informacje o tym, jak utrzymywać higienę żywności są dostępne lub udokumentowane na stanowisku pracy (np. plakaty jak prawidłowo zakładać odzież ochroną, jak myć ręce ….)

    Pytanie numer 15 z 40

  13.Przełożeni dostarczają wskazówek jak zapewnić higienę żywności

    Pytanie numer 16 z 40

  14. Możemy zawsze podyskutować ze współpracownikami na temat problemów dotyczących higieny żywności

    Pytanie numer 17 z 40

  15. Przełożeni zachęcają nas do przekazywania sugestii na temat doskonalenia

    Pytanie numer 18 z 40

  16.Pracownicy mogą otwarcie dyskutować o wszystkim, co może wpływać na higienę żywności

    Pytanie numer 19 z 40

  17.Mam na uwadze higienę żywności, bo myślę, że jest ważna

    Pytanie numer 20 z 40

  18.Bezpieczeństwo żywności jest ważne

    Pytanie numer 21 z 40

  19.Staram się przestrzegać zasad higieny żywności

    Pytanie numer 22 z 40

  20.Przestrzegam zasad higieny żywności, bo jestem za to odpowiedzialny

    Pytanie numer 23 z 40

  21.Jeśli istnieją problemy wpływające na higienę żywności, przełożony reaguje szybko i skutecznie

    Pytanie numer 24 z 40

  22.Kierownictwo przedsiębiorstwa podkreśla znaczenie higieny i bezpieczeństwa żywności

    Pytanie numer 25 z 40

  23.Swoje stanowisko pracy utrzymuje w czystości, ponieważ nie lubię bałaganu

    Pytanie numer 26 z 40

  24.Kierownictwo przedsiębiorstwa troszczy się o szkolenia i edukację pracowników w zakresie higieny żywności

    Pytanie numer 27 z 40

  25.Kierownictwo przedsiębiorstwa zabezpiecza wszystkie potrzeby finansowe, by wesprzeć higienę i bezpieczeństwo żywności

    Pytanie numer 28 z 40

  26.Wytyczne dotyczące higieny żywności są odpowiednie

    Pytanie numer 29 z 40

  27.Sprzęt służący zapewnieniu higieny i bezpieczeństwa żywności jest dostępny (np. umywalki, sterylizatory, okulary ochronne, czepki, rękawiczki itd. )

    Pytanie numer 30 z 40

  28.Miejsce pracy jest właściwe pod względem higieniczno-technicznym, aby utrzymać higienę żywności

    Pytanie numer 31 z 40

  29. Zawsze mam dość czasu, aby przestrzegać zasad higieny żywności, nawet jeśli jest dużo pracy do wykonania

    Pytanie numer 32 z 40

  30.Liczba pracowników w miejscu pracy jest właściwa, aby zapewnić higienę żywności

    Pytanie numer 33 z 40

  31.Zagrożenia higieny są pod kontrolą

    Pytanie numer 34 z 40

  32.Zagrożenia higieny są pod kontrolą Jesteśmy świadomi zagrożeń higieny żywności w przedsiębiorstwie

    Pytanie numer 35 z 40

  33.Jeśli nie są przestrzegane zasady higieny żywności, jesteśmy upominani przez przełożonych

    Pytanie numer 36 z 40

  34.Szkolenia dotyczące higieny żywności dostarczają mi wymaganej wiedzy, koniecznej w mojej pracy

    Pytanie numer 37 z 40

  35.Wiedza uzyskana na szkoleniach dotyczących higieny żywności wystarcza, aby zapewnić tę higienę

    Pytanie numer 38 z 40

  36.W moim przedsiębiorstwie szkolenia dotyczące higieny żywności odbywają się wystarczająco często

    Pytanie numer 39 z 40

  37.Szkolenia dotyczące higieny żywności są zrozumiałe

    Pytanie numer 40 z 40
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac