- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Czynniki Motywacyjne w Środowisku Pracy

  Opis i charakterystyka kwestionariusza ankietowego na temat "Czynników Motywacyjnych w Środowisku Pracy" przedstawiają sekcje, pytania i cele badania. Ankieta skupia się na zbieraniu danych dotyczących czynników motywacyjnych w miejscu pracy, a także analizie ich wpływu na różne grupy pracowników. Pytania są zróżnicowane i obejmują zarówno aspekty finansowe, jak i pozafinansowe motywacji, a także uwzględniają indywidualne doświadczenia pracowników. Dzięki tej ankiecie można uzyskać informacje przydatne do doskonalenia strategii motywacyjnych w firmie i przeciwdziałania rotacji pracowników.

  1.1. Proszę podać swój wiek:

    Pytanie numer 1 z 16

  1.2. Jaka jest Pana/Pani aktualna pozycja zawodowa w firmie?

    Pytanie numer 2 z 16

  1.3. Ile lat pracuje Pan/Pani w obecnej firmie?

    Pytanie numer 3 z 16

  2.1. Czy uważa Pan/Pani, że finansowanie szkoleń zawodowych jest ważnym czynnikiem motywacyjnym w pracy?

    Pytanie numer 4 z 16

  2.2. Czy korzystał Pan/Pani kiedykolwiek z finansowania szkoleń zawodowych oferowanych przez firmę?

    Pytanie numer 5 z 16

  2.3. Proszę podać, jakie konkretnie korzyści zdaniem Pana/Pani niesie ze sobą finansowanie szkoleń zawodowych dla pracownika.

    Pytanie numer 6 z 16  2.4. Czy uważa Pan/Pani, że pakiet opieki medycznej jest bardziej motywujący niż karty sportowe?

    Pytanie numer 7 z 16

  2.5. Czy korzysta Pan/Pani z oferowanego przez firmę pakietu opieki medycznej?

    Pytanie numer 8 z 16

  2.6. Proszę podać, dlaczego uważa Pan/Pani, że pakiet opieki medycznej jest lub nie jest skutecznym motywatorem. Pytania dotyczące hipotezy 3: "Możliwość elastycznego zarządzania czasem pracy jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na poziom motywacji pracownika."

    Pytanie numer 9 z 16  2.7. Czy uważa Pan/Pani, że elastyczne zarządzanie czasem pracy jest kluczowym czynnikiem motywacyjnym?

    Pytanie numer 10 z 16

  2.8. Czy korzysta Pan/Pani z możliwości elastycznego zarządzania czasem pracy w firmie?

    Pytanie numer 11 z 16

  2.9. Proszę opisać, w jaki sposób elastyczne zarządzanie czasem pracy wpływa na Pana/Pani motywację i efektywność zawodową. Pytania dotyczące hipotezy 4: "Przemyślana i prawidłowo wdrożona polityka motywacji pozafinansowej pracowników ma duży wpływ na zmniejszenie rotacji w firmie."

    Pytanie numer 12 z 16  2.10. Czy uważa Pan/Pani, że polityka motywacji pozafinansowej ma wpływ na redukcję rotacji pracowników?

    Pytanie numer 13 z 16

  2.11. Czy doświadczył Pan/Pani w swojej karierze sytuacji, gdzie skuteczna polityka motywacji pozafinansowej przyczyniła się do zatrzymania pracowników w firmie?

    Pytanie numer 14 z 16

  2.12. Proszę wymienić konkretnie elementy polityki motywacji pozafinansowej, które według Pana/Pani są najbardziej skuteczne w zapobieganiu rotacji pracowników.

    Pytanie numer 15 z 16  3.1. Czy ma Pan/Pani jakiekolwiek dodatkowe uwagi lub sugestie dotyczące czynników motywacyjnych w firmie?

    Pytanie numer 16 z 16


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac