- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta dla osób mobbingowanych

  tylko dla osób mobbingowanych

  Podaj swoją pleć

    Pytanie numer 1 z 31

  Dlaczego nie zgłosiłeś/aś problemu?

    Pytanie numer 2 z 31

  Czy nadal pracujesz w tej firmie?

    Pytanie numer 3 z 31

  Jakie skutki dla Pana/i miały działania mobbingowe podejmowane wobec Pana/i?

    Pytanie numer 4 z 31

  Jakie masz problemy zdrowotne spowodowane mobbingiem?

    Pytanie numer 5 z 31

  Jakie miał/a Pan/i odczucia w stosunku do mobbera? (proszę zaznaczyć wszystkie, które występowały):

    Pytanie numer 6 z 31

  Zaznacz, które z poniższych stwierdzeń dotyczą Ciebie (na skutek działań mobbingowych):

    Pytanie numer 7 z 31

  Czy możesz liczyć na wsparcie rodziny, przyjaciół?

    Pytanie numer 8 z 31

  Czy zjawisko mobbingu miało negatywny wpływ na Twoją rodzinę?

    Pytanie numer 9 z 31

  Czy szukałeś pomocy poza firmą ? stowarzyszenia antymobbingowe, PIP, itp?

    Pytanie numer 10 z 31

  Czy znasz swoje uprawnienia na wypadek mobbingu wobec Twojej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

    Pytanie numer 11 z 31

  Jak się czujesz w miejscu pracy jako osoba mobbingowana?

    Pytanie numer 12 z 31

  Czy po wyjściu z pracy potrafisz przestać myśleć o niej?

    Pytanie numer 13 z 31

  Czy zamierzasz odejść z pracy

    Pytanie numer 14 z 31

  Jaka była reakcja w/w jednostek?

    Pytanie numer 15 z 31

  Czy zgłosiłeś problem Zarządowi, wyższemu kierownictwu, jednostce HR?

    Pytanie numer 16 z 31

  Jeśli otrzymał/a Pan/i w pracy pomoc proszę zaznaczyć jaka była to form pomocy?

    Pytanie numer 17 z 31

  Czy uważasz się za osobę mobbingowaną?

    Pytanie numer 18 z 31

  Czy sprawcą prześladowania jest/był :

    Pytanie numer 19 z 31

  Jak długi, nieprzerwany okres czasu trwają/trwały takie działania

    Pytanie numer 20 z 31

  Proszę podać wiek osoby, która stosowała mobbing wobec Pani/ Pana lub większości osób, jeśli było ich więcej.

    Pytanie numer 21 z 31

  Jakie stanowisko w firmie zajmuje/ zajmowała osoba stosujaca mobbing?

    Pytanie numer 22 z 31

  Proszę podać płeć osoby/ osób, które stosowały wobec Pani/ Pana mobbing

    Pytanie numer 23 z 31

  Ile wynosi/ wynosił staż pracy w firmie, w której stosowano wobec ciebie mobbing?

    Pytanie numer 24 z 31

  Proszę wskazać, które z zachowań uważanych jako mobbing mają/ miały miejsce wobec Pana/i lub innej osoby z tego samego zakładu pracy:

    Pytanie numer 25 z 31

    Wobec siebie Wobec innych
  przydzielanie zadań poniżej umiejętności
  przydzielanie zadań w nadmiernej ilości
  zmuszanie do wyczerpującej pracy
  nadużycia fizyczne
  insynuacje seksualne
  kwestionowanie podejmowanych decyzji
  traktowanie ofiary jako niepoczytalnej
  atakowanie politycznych lub religijnych przekonań
  rozgłaszanie plotek i pomówień
  ośmieszanie
  stosowanie niegroźnych ataków agresji dla zastraszenia
  rozsiewanie plotek i pomówień
  ofiara traktowana \"jak powietrze\"
  unikanie kontaktów
  zakaz kontaktów z innymi pracownikami
  głośne upominanie, krzyczenie
  stosowanie gróźb/pogróżek na piśmie
  natarczywe telefony
  krytyka wobec wykonywanej pracy
  ograniczenie możliwości wypowiadania się

  Z jaką częstotliwością względem Pani/ Pana lub osoby z otoczenia były stosowane następujące działania mobbingowe?

    Pytanie numer 26 z 31

    Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Kilka razy w roku Nigdy
  składanie propozycji seksualnych
  krytyka sposobów wykonywania pracy
  napastowanie przez telefon, bądź przez pocztę elektroniczną
  ograniczanie kontaktu z innymi pracownikami
  traktowanie jak \"powietrze\"
  mówienie źle za plecami
  rozsiewanie plotek
  Ośmieszanie
  parodiowanie sposobu mówienia, chodzenia, gestów
  wyśmiewanie się z narodowości
  stosowanie przemocy fizycznej
  atakowanie przekonań politycznych/ religijnych
  odbieranie zadań wcześniej zleconych
  dawanie zadań przerastających możliwości
  ograniczanie możliwości wypowiadania sie

  Co według Pani/ Pana mogło być powodem działań lobbingowych

    Pytanie numer 27 z 31

  Czy należysz do którejś z wymienionych grup społecznych?

    Pytanie numer 28 z 31

  Czy czujesz się osobą dyskryminowaną w pracy

    Pytanie numer 29 z 31  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy ktokolwiek wie o Twojej sytuacji w firmie?

    Pytanie numer 30 z 31

  Czy otrzymał Pan/i pomoc i wsparcie od osób z firmy?

    Pytanie numer 31 z 31
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac