- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ocena zarządzania kryzysowego w społeczności powiatu krośnieńskiego

  Szanowni Państwo, Prowadzę badania na potrzeby pracy dyplomowej dotyczącej zarządzania kryzysowego w powiecie krośnieńskim. Bardzo potrzebuję Waszej opinii w kwestiach zawartych w ankiecie. Będę niezmiernie wdzięczna jeżeli poświęcicie chwilkę na wypełnienie krótkiej ankiety. Ankieta skierowana jest do mieszkańców całego powiatu krośnieńskiego.

  Proszę określić swoją płeć.

    Pytanie numer 1 z 10

  Proszę określić swój wiek:

    Pytanie numer 2 z 10

  Co według Pana/Pani oznacza pojęcie "bezpieczeństwo"? Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi.

    Pytanie numer 3 z 10

  Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie na terenie powiatu krośnieńskiego?

    Pytanie numer 4 z 10

  Jak określa Pani/Pan stan bezpieczeństwa w powiecie krośnieńskim? (w skali od 1-5 , przy czym 1- nie czuję się w ogóle bezpiecznie , 5- czuję się bardzo bezpiecznie).

    Pytanie numer 5 z 10

  Jak ocenia Pani/Pan działalność Komendy Powiatowej Policji w zakresie bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych?

    Pytanie numer 6 z 10

  Jak ocenia Pani/Pan działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych?

    Pytanie numer 7 z 10

  Jak ocenia Pani/Pan działalność podmiotów administracji publicznej w kwestii bezpieczeństwa/sytuacji kryzysowej?

    Pytanie numer 8 z 10

  Jakie są wg Pani/Pana główne zagrożenia dla bezpieczeństwa powiatu krośnieńskiego? Proszę wybrać maksymalnie trzy.

    Pytanie numer 9 z 10

  Ile razy w ciągu ostatniego roku korzystała Pani/Pan z pomocy służb, inspekcji, straży powiatowych (Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowej Straży Pożarnej, Inspekcja Sanitarna)?

    Pytanie numer 10 z 10
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac