- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Podstawowe wiadomości z zakresu Ratownictwa

  Pytania do pracy

  1.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno:

    Pytanie numer 1 z 21

  2. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji:

    Pytanie numer 2 z 21

  3.Jak długo powinna trwać ocena oddychania u osoby nieprzytomnej?

    Pytanie numer 3 z 21

  Zaznacz prawidłową odpowiedź. Podczas 1 cyklu resuscytacji u osoby dorosłej należy

    Pytanie numer 4 z 21

  Kto ma prawo i obowiązek udzielania pierwszej pomocy w ramach posiadanych

    Pytanie numer 5 z 21

  23. Wskaż twierdzenie prawdziwe. W przypadku podtopienia:

    Pytanie numer 6 z 21

  33. Ocena oddychania u osoby nieprzytomnej wymaga:

    Pytanie numer 7 z 21

  57. Termin „podtopienie ” należy rozumieć jako:

    Pytanie numer 8 z 21

  60. Jakie jest prawidłowe postępowanie w przypadku podejrzenia udaru cieplnego:

    Pytanie numer 9 z 21

  66. Wezwanie ZRM pogotowia ratunkowego wymaga od osoby dzwoniącej:

    Pytanie numer 10 z 21

  80. Zabiegi resuscytacyjne należy prowadzić do chwili:

    Pytanie numer 11 z 21

  Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią „życia”, należy ja ułożyć:

    Pytanie numer 12 z 21

  Brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do podjęcia reanimacji w schemacie:

    Pytanie numer 13 z 21

  Częstym powikłaniem masażu serca u osoby z zatrzymaniem oddechu i krążenia, jest/są:

    Pytanie numer 14 z 21

  Osobie, która uległa podtopieniu, po wyjęciu z wody należy:

    Pytanie numer 15 z 21

  Wskaż zdanie prawdziwe:

    Pytanie numer 16 z 21

  Ratując osobę podtopioną należy pamiętać że – wskaż zdanie prawdziwe:

    Pytanie numer 17 z 21

  W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego należy rozpocząć:

    Pytanie numer 18 z 21

  Osobę po spożyciu dużej ilości alkoholu, należy:

    Pytanie numer 19 z 21

  Wskaż odpowiedź fałszywą:

    Pytanie numer 20 z 21

  118

    Pytanie numer 21 z 21

  Brak odpowiedzi
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac