- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Aspiracje edukacyjne młodzieży

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania. Ankieta ta jest częścią mojej pracy inżynierskiej, której celem jest zbadanie zagadnienia aspiracji edukacyjnych młodzieży. Proszę o podkreślenie prawidłowych odpowiedzi. Wszystkim ankietowanym serdecznie dziękuję.

  Do jakiej szkoły uczęszczasz? (oprócz rodzaju szkoły nie zapomnij zaznaczyć czy PUBLICZNA czy PRYWATNA)

    Pytanie numer 1 z 28

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 2 z 28

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 3 z 28

  Jakie wykształcenie planujesz zdobyć?

    Pytanie numer 4 z 28

  Z jaką dziedziną wiążesz swoją przyszłość?

    Pytanie numer 5 z 28  Jakie jest wykształcenie Twoich rodziców?

    Pytanie numer 6 z 28

  Czy w Waszej rodzinie prowadzone są rozmowy na temat zainteresowań?

    Pytanie numer 7 z 28

  Czy rodzice nalegają abyś przykładała/-ł się do nauki?

    Pytanie numer 8 z 28

  Czy uważasz, że warunki mieszkaniowe stwarzają Ci odpowiednie warunki do nauki?

    Pytanie numer 9 z 28

  Czy opinia rodziców odnośnie edukacji jest dla Ciebie ważna?

    Pytanie numer 10 z 28

  Czy Twoi rodzice spełnili swoje aspiracje edukacyjne?

    Pytanie numer 11 z 28

  Czy Twoje rodzeństwo spełniło swoje aspiracje edukacyjne?

    Pytanie numer 12 z 28

  Jak określiłabyś/-łbyś wpływ swoich znajomych na Twoje aspiracje edukacyjne?

    Pytanie numer 13 z 28

  Czy szkoła pomaga Ci określić Twoje możliwości edukacyjne?

    Pytanie numer 14 z 28

  Czy w Twojej szkole nauczyciele rozmawiają z uczniami o ich dalszych planach edukacyjnych?

    Pytanie numer 15 z 28

  Czy według Ciebie szkoła wpływa na rozwój zainteresowań?

    Pytanie numer 16 z 28

  Czy według Ciebie szkoła pomaga w wyborze dalszego kształcenia?

    Pytanie numer 17 z 28

  Co zmieniłabyś/-łbyś w swojej szkole aby lepiej spełniania Twoje aspiracje edukacyjne?

    Pytanie numer 18 z 28  Czy uważasz, że ukończenie szkoły i zdobycie wykształcenia jest w życiu czymś ważnym?

    Pytanie numer 19 z 28

  Czy osiągane przez Ciebie sukcesy edukacyjne motywują Cię do dalszej nauki?

    Pytanie numer 20 z 28

  Czy Twoi nauczyciele są dla Ciebie źródłem aspiracji do rozwoju edukacyjnego?

    Pytanie numer 21 z 28

  Jakie widzisz/masz przeszkody w osiągnięciu Twoich celów/aspiracji edukacyjnych?

    Pytanie numer 22 z 28  Czy jesteś zadowolona/-y ze swoich dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych?

    Pytanie numer 23 z 28

  Czy uważasz, że spełnią się Twoje plany edukacyjne, osiągniesz to co zamierzasz?

    Pytanie numer 24 z 28

  Czy uważasz, że w Polsce można osiągnąć spełnienie własnych aspiracji edukacyjnych?

    Pytanie numer 25 z 28

  Czy chcesz w przyszłości studiować na uczelni zagranicznej?

    Pytanie numer 26 z 28

  Czy wiążesz swoją przyszłość zawodową z wyjazdem za granicę?

    Pytanie numer 27 z 28

  Czy uważasz, że dla Ciebie i Twojej przyszłej rodziny spełnienie aspiracji edukacyjnych jest ważniejsze od spełnienia aspiracji materialnych?

    Pytanie numer 28 z 28
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac