- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   
  Narkotyki

  Narkotyki

  Szanowni Państwo! Jestem studentką Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach i prowadzę badania dotyczące powszechności zjawiska narkomanii na terenie miasta Jastrzębia Zdrój. Bardzo proszę o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia badawczego, której można mi udzielić odpowiadając na zawarte w ankiecie pytania zgodnie z własnymi przekonaniami i ocenami. Ankieta jest anonimowa i będzie wykorzystana wyłącznie do celów badawczych, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i kodeksem etyki badacza. Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć krzyżykiem (x), a w przypadku pytań otwartych proszę wpisywać odpowiedzi w miejsca wykropkowane. Wartość badań zależy od szczerości ankietowanych o którą bardzo proszę. Prowadząca badania: Żabińska Agnieszka

  1.Czy uważasz, że Twoi rodzice (opiekunowie) mają na Ciebie i Twoje zachowanie:

    Pytanie numer 1 z 71

  2. Czy Twoim rodzicom/opiekunom, zdarza się Ciebie karać w jakiś sposób?

    Pytanie numer 2 z 71

  3. Jeśli jesteś karany to w jaki sposób?

    Pytanie numer 3 z 71

  4. Czy zawsze wiesz, za co zostajesz ukarany?

    Pytanie numer 4 z 71

  5. Czy zawsze możesz liczyć na pomoc rodziny w rozwiązywaniu swoich problemów?

    Pytanie numer 5 z 71

  6. Czy zwracasz się ze swoimi problemami do kogoś z rodziny

    Pytanie numer 6 z 71

  7. Jeśli się nie zwracasz z problemami do rodziców/ opiekunów to dlaczego?

    Pytanie numer 7 z 71

  8. Jak oceniasz stopień zainteresowania rodziców/opiekunów swoją osobą?

    Pytanie numer 8 z 71

  9. Jak ocenisz postawę rodziców/ opiekunów wobec Ciebie (można zaznaczyć kilka wariantów)

    Pytanie numer 9 z 71

  10. Jakie masz relacje ze swoimi rodzicami/ opiekunami?

    Pytanie numer 10 z 71

  11. Czy często dochodzi do konfliktów pomiędzy Tobą a innymi członkami Twojej rodziny?

    Pytanie numer 11 z 71

  12. Czy czujesz się bezpieczny w swoim domu?

    Pytanie numer 12 z 71

  13. Jak oceniasz atmosferę panującą w Twoim w domu?

    Pytanie numer 13 z 71

  14. Czy któryś z Twoich rodziców/ opiekunów ( można zaznaczyć wiele odpowiedzi) :

    Pytanie numer 14 z 71

  15. Czy w związku z wystąpieniem powyższych zachowań odczuwasz przykre konsekwencje dla siebie i dla swojej rodziny?

    Pytanie numer 15 z 71

  16. Czy któryś z członków Twojej najbliższej rodziny wszedł kiedykolwiek w konflikt z prawem?

    Pytanie numer 16 z 71

  17. Czy któryś z członków Twojej najbliższej rodziny przebywał w zakładzie karnym?

    Pytanie numer 17 z 71

  18. Czy w Twoim domu rodzice/ opiekunowie rozmawiali z tobą o narkotykach?

    Pytanie numer 18 z 71

  19. Jak oceniasz siebie jako ucznia?

    Pytanie numer 19 z 71

  20. Czy zdarzyło Ci się powtarzać klasę?

    Pytanie numer 20 z 71

  21. Czy zdarzyło Ci się wejść w konflikt z nauczycielami?

    Pytanie numer 21 z 71

  22. Czy potrafisz dostosować się do wymagań jakie stawia Tobie szkoła?

    Pytanie numer 22 z 71

  23. Czy odrabiasz zadania domowe?

    Pytanie numer 23 z 71

  24. Czy lubisz swoją szkołę?

    Pytanie numer 24 z 71

  25. Czy zdarza Ci się chodzić na wagary?

    Pytanie numer 25 z 71

  26. Czy uważasz, że dobrze radzisz sobie w trudnych sytuacjach?

    Pytanie numer 26 z 71

  27. Jak oceniasz swoje relacje z rówieśnikami?

    Pytanie numer 27 z 71

  28. Czy uważasz się za osobę lubianą przez rówieśników?

    Pytanie numer 28 z 71

  29. Czy bywasz agresywny wobec swoich kolegów/koleżanek?

    Pytanie numer 29 z 71

  30. Czy należysz do którejś z subkultur młodzieżowych ?

    Pytanie numer 30 z 71

  Do której z subkultur należysz?

    Pytanie numer 31 z 71

  31. Jak oceniasz swoje przywiązanie do grupy rówieśniczej do której przynależysz?

    Pytanie numer 32 z 71

  32. Jak oceniasz wpływ rówieśników na swoje postępowanie:

    Pytanie numer 33 z 71

  33. Czy palisz papierosy?

    Pytanie numer 34 z 71

  34. Czy zdarza Ci się pić alkohol?

    Pytanie numer 35 z 71

  35. Jaki alkohol zdarza Ci się pić?

    Pytanie numer 36 z 71

  36. Czy kiedykolwiek spotkałaś/ spotkałeś się z narkotykami?

    Pytanie numer 37 z 71

  37. Czy znasz osoby zażywające narkotyki?

    Pytanie numer 38 z 71

  38. Czy sam/sama próbowałeś/ próbowałaś narkotyków?

    Pytanie numer 39 z 71

  Gdzie pierwszy raz próbowałeś narkotyków?

    Pytanie numer 40 z 71

  39. Jakich już próbowałeś/ próbowałaś narkotyków?

    Pytanie numer 41 z 71

  40. Co było powodem spróbowania przez Ciebie narkotyków pierwszy raz?

    Pytanie numer 42 z 71

  41. Jak oceniasz dostępność narkotyków na terenie miasta?

    Pytanie numer 43 z 71

  42. Z jakich źródeł pochodzą narkotyki które zażywasz/ zażywałeś?

    Pytanie numer 44 z 71

  43. Jak często sięgasz po narkotyki?

    Pytanie numer 45 z 71

  44. Od jakiego czasu zażywasz narkotyki (jeśli zażywasz)?

    Pytanie numer 46 z 71

  45. Czy uważasz, że możesz w każdej chwili przestać ?

    Pytanie numer 47 z 71

  46. Czy wiesz jakie mogą być skutki zażywania narkotyków?

    Pytanie numer 48 z 71

  47. Jak oceniasz swój poziom wiedzy o narkotykach

    Pytanie numer 49 z 71

  48. Z jakich źródeł pozyskałeś wiedzę na temat narkotyków?

    Pytanie numer 50 z 71

  49. Czy w Twojej szkole były organizowane programy profilaktyczne przeciw narkotykom?

    Pytanie numer 51 z 71

  50. Jeśli były, to jak je oceniasz?

    Pytanie numer 52 z 71

  51. Skąd bierzesz pieniądze na narkotyki?

    Pytanie numer 53 z 71

  52. Jeśli zdarza Ci się używać narkotyków to w jakim miejscu najczęściej?

    Pytanie numer 54 z 71

  53. Czy w szkole można nabyć narkotyki?

    Pytanie numer 55 z 71

  54. Czy młodzież w Twojej szkole zażywa narkotyki?

    Pytanie numer 56 z 71

  55.Czy uważasz, że zażywanie narkotyków:

    Pytanie numer 57 z 71

  56. Jak oceniasz swój stosunek do osób zażywających narkotyki?

    Pytanie numer 58 z 71

  57. Czy na terenie miasta organizowane są jakieś programy profilaktyczne przeciwdziałające narkomanii?

    Pytanie numer 59 z 71

  1. Miejscowość w której mieszkasz to:

    Pytanie numer 60 z 71

  2. Gdzie mieszkasz?

    Pytanie numer 61 z 71

  3. Do którego z typów zaliczysz swoją rodzinę?

    Pytanie numer 62 z 71

  4. Jakie wykształcenie ma Twoja matka/opiekunka/macocha:

    Pytanie numer 63 z 71

  5. Jakie wykształcenie ma Twój ojciec/opiekun/ojczym:

    Pytanie numer 64 z 71

  6. Czy Twoja matka/opiekunka/macocha jest czynna zawodowo?

    Pytanie numer 65 z 71

  7. Czy Twój ojciec/opiekun/ojczym jest czynny zawodowo?

    Pytanie numer 66 z 71

  8. Swoją sytuację materialna oceniasz jako:

    Pytanie numer 67 z 71

  9. Swoje warunki mieszkaniowe oceniasz :

    Pytanie numer 68 z 71

  10. Do jakiej szkoły uczęszczasz?

    Pytanie numer 69 z 71

  Twoja płeć

    Pytanie numer 70 z 71

  Twój wiek:

    Pytanie numer 71 z 71
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac