- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Poziom wzajemnego zaufania wśród użytkowników polskiej Infosfery

  W ostatnich latach w Polsce i na świecie nastąpił niezaprzeczalny, w skali świata, wzrost znaczenia społeczności w życiu użytkowników Internetu. Wzrost liczby osób rejestrujących się na portalach tego typu, dowodzi zaistnieniu potrzeby bycia rozpoznawalnym w środowisku internautów. Problemem jaki autor chciałby przedstawić jest poziom zaufania do wspomnianych powyżej osób.

  Proszę ocenić w skali od 1 do 5 znaczenie jakie ma dla Pana/i możliwość korzystania z Internetu

    Pytanie numer 1 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Do czego Pan/i wykorzystuje Internet?

    Pytanie numer 2 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jaki sposób korzysta Pan/Pani z Internetu najczęściej?

    Pytanie numer 3 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy Internet ocenia Pan/i jako:

    Pytanie numer 4 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Proszę wymienić trzy najczęściej odwiedzane serwisy internetowe.

    Pytanie numer 5 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Do czego Pan/i najczęściej wykorzystuje Internet?

    Pytanie numer 6 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Do czego służą Panu/i wszelkie formy komunikacji internetowej?

    Pytanie numer 7 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Czy uważa, Pan/i, że Internet to dobre miejsce na nawiązywanie nowych znajomości?

    Pytanie numer 8 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zakładając profil w Internecie?

    Pytanie numer 9 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak ważna jest dla Pana/i anonimowość w kontaktach internetowych?

    Pytanie numer 10 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy często korzysta Pan/i z możliwości zmiany swojej tożsamości w Sieci?

    Pytanie numer 11 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  W jakim zakresie zmienia Pan/i swoją wirtualną tożsamość?

    Pytanie numer 12 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy anonimowość, jaką daje Internet może być groźna?

    Pytanie numer 13 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jeżeli jesteście Państwo czynnymi uczestnikami życia wirtualnego, jaki temat najczęściej podejmujecie na czatach, forach internetowych?

    Pytanie numer 14 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak często Pan/Pani korzysta z usług wymienionego serwisu?

    Pytanie numer 15 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakich narzędzi danych przez serwis korzysta Pan/Pani?

    Pytanie numer 16 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jaka forma kontaktów w wirtualnej przestrzeni najsilniej wiąze jej uczestników?

    Pytanie numer 17 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Które medium wg Państwa ma największą siłę opiniotwórcza? (proszę ocenić w skali od 1 do 4)

    Pytanie numer 18 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Które medium wg Państwa najskuteczniej manipuluje opinią społeczną? (proszę ocenić w skali od 1 do 4)

    Pytanie numer 19 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 20 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Podaj swój wiek

    Pytanie numer 21 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 22 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)  Praca zawodowa

    Pytanie numer 23 z 27

  Jak państwo oceniają swój status materialny?

    Pytanie numer 24 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jak długo jest Pan/i użytkownikiem tego serwisu?

    Pytanie numer 25 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Z jakiego portalu społecznościowego korzysta Pan/i najczęściej?

    Pytanie numer 26 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy posiada Pan/Pani aktywne konto w jednym z Polskich serwisów społecznościowych? Jeżeli tak, proszę wymienić gdzie?

    Pytanie numer 27 z 27  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac