- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta diagnostyczna

  asdaddasdasd

  Lokalizacja Państwa instytucji:

    Pytanie numer 1 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek Państwa organizacji:

    Pytanie numer 2 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zasięg realizowanej działalności statutowej:

    Pytanie numer 3 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Orientacyjna wartość przychodu za ostatni zamknięty rok obrotowy:

    Pytanie numer 4 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Orientacyjna liczba członków/wolontariuszy/pracowników Państwa organizacji

    Pytanie numer 5 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy we władzach Państwa instytucji zasiadają kobiety:

    Pytanie numer 6 z 9

  Czy Państwa organizacja zatrudnia płatnych pracowników:

    Pytanie numer 7 z 9

  Czy różnicują Państwo prowadzone działania statutowe pod kątem płci ich adresatów? (np. organizacja opieki nad dziećmi kobiet uczestniczących w państwa inicjatywach, uwzględnienie problemów danej płci w prowadzonych działaniach)

    Pytanie numer 8 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Czy regularnie i aktywnie współpracują Państwo z innymi podmiotami na rzecz zwiększenia skali i jakości prowadzonych działań statutowych

    Pytanie numer 9 z 9  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac