- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta dotycząca Air Show 2011, które odbyło się w Radomiu w dniach 27-28 sierpnia.

  Ankieta dotycząca Air Show 2011. Posłuży ona jako materiał do napisania pracy magisterskiej. Ankieta ma charakter anonimowy i będzie użyta wyłącznie do celów naukowych /Wersja dla mieszkańców Radomia/

  1. Jakie pierwsze słowo przychodzi Panu/Pani na myśl gdy mówimy o Radomiu?

    Pytanie numer 1 z 13



  2. Czy uczestniczył/a Pani/Pan przedtem w innych pokazach lotniczych niż Air Show?

    Pytanie numer 2 z 13

  3. Jak ocenia Pan/Pani poniższe czynniki wpływające na atrakcyjność Air Show 2011? (skala od 1-5, gdzie 5 jest najwyższą oceną, a 1 najniższą)

    Pytanie numer 3 z 13

    1 2 3 4 5 Nie mam zdania
  Pokazy lotnicze
  Wystawa statyczna
  Wystawa Przemysłu Lotniczego
  Imprezy towarzyszące

  4. Czy odwiedziła Pani/Pan stronę internetową Air Show przed przyjazdem na tą imprezę?

    Pytanie numer 4 z 13

  5. Jak ocenia Pan/Pani organizację Air Show 2011 z punktu widzenia niżej wymienionych kryteriów? (skala od 1-5, gdzie 5 jest najwyższą oceną, a 1 najniższą)

    Pytanie numer 5 z 13

    1 2 3 4 5 Nie mam zdania
  Dostępność komunikacyjna
  Cena biletu wstępu
  Długość oczekiwania na wejście na lotnisko
  Poziom bezpieczeństwa podczas imprezy
  Punkty gastronomiczne
  Atmosfera imprezy
  Atrakcje podczas imprezy (np. pokazy lotnicze, wystawy)
  Strona internetowa Air Show

  6. Czy zna Pani/Pan hasło promujące Radom?

    Pytanie numer 6 z 13

  7. Czy odwiedził/a Pani/Pan stronę internetową Radomia przed przyjazdem na Air Show?

    Pytanie numer 7 z 13

  8. Proszę się ustosunkować do wymienionych niżej stwierdzeń:

    Pytanie numer 8 z 13

    Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie mam zdania
  Air Show przynosi korzyści miastu, jak i również jego mieszkańcom
  Air Show to dobry pomysł na promocję Radomia
  Radom jest atrakcyjny turystycznie

  9. Czy według Pana/Pani Air Show powinno się dalej odbywać w Radomiu?

    Pytanie numer 9 z 13

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 10 z 13

  Wiek

    Pytanie numer 11 z 13

  Wykształcenie

    Pytanie numer 12 z 13

  Status społeczny

    Pytanie numer 13 z 13




  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac