- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieta dotycząca Air Show 2011, które odbyło się w Radomiu w dniach 27-28 sierpnia.

  Ankieta dotycząca Air Show 2011. Posłuży ona jako materiał do napisania pracy magisterskiej. Ankieta ma charakter anonimowy i będzie użyta wyłącznie do celów naukowych /Wersja dla osób przyjezdnych spoza Radomia/

  1. Jakie pierwsze słowo przychodzi Panu/Pani na myśl gdy mówimy o Radomiu?

    Pytanie numer 1 z 18  2. Czy uczestniczył/a Pani/Pan przedtem w innych pokazach lotniczych niż Air Show?

    Pytanie numer 2 z 18

  3. Jak ocenia Pan/Pani poniższe czynniki wpływające na atrakcyjność Air Show 2011? (skala od 1-5, gdzie 5 jest najwyższą oceną, a 1 najniższą)

    Pytanie numer 3 z 18

    1 2 3 4 5 Nie mam zdania
  Interesują mnie pokazy lotnicze
  Jest to dobry sposób na spędzenie czasu wolnego
  Przyjazd za namową przyjaciół, rodziny
  Inne

  4. Który raz odwiedza Pan/Pani Air Show? (podaj cyfrę)

    Pytanie numer 4 z 18  5. Z kim przyjechał Pan/Pani na Air Show? (można wybrać kilka odpowiedzi)

    Pytanie numer 5 z 18

  6. Skąd dowiedział się Pan/Pani o Air Show 2011? (skala od 1-5, gdzie 5 jest najwyższą oceną, a 1 najniższą)

    Pytanie numer 6 z 18

    1 2 3 4 5 Nie mam zdania
  Z plakatów informacyjnych
  Od rodziny, znajomych
  Z Internetu
  Z radia
  Z telewizji
  Z reklamy wielkoformatowej (billboardów)
  Inne

  7. Czy odwiedziła Pani/Pan stronę internetową Air Show przed przyjazdem na tą imprezę?

    Pytanie numer 7 z 18

  8. Jak ocenia Pan/Pani poniższe czynniki wpływające na atrakcyjność Air Show 2011? (skala od 1-5, gdzie 5 jest najwyższą oceną, a 1 najniższą)

    Pytanie numer 8 z 18

    1 2 3 4 5 Nie mam zdania
  Pokazy lotnicze
  Wystawa statyczna
  Wystawa Przemysłu Lotniczego
  Imprezy towarzyszące

  9. Jak ocenia Pan/Pani organizację Air Show 2011 z punktu widzenia niżej wymienionych kryteriów? (skala od 1-5, gdzie 5 jest najwyższą oceną, a 1 najniższą)

    Pytanie numer 9 z 18

    1 2 3 4 5 Nie mam zdania
  Dostępność komunikacyjna
  Cena biletu wstępu
  Długość oczekiwania na wejście na lotnisko
  Poziom bezpieczeństwa podczas imprezy
  Punkty gastronomiczne
  Atmosfera imprezy
  Atrakcje podczas imprezy (np. pokazy lotnicze, wystawy)
  Strona internetowa Air Show

  10. Czy zamierza Pan/Pani odwiedzić kolejne imprezy Air Show?

    Pytanie numer 10 z 18

  11. Proszę się ustosunkować do poniższych stwierdzeń:

    Pytanie numer 11 z 18

    Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie mam zdania
  Radom podoba mi się
  Air Show to dobry pomysł na promocję Radomia
  Odwiedziłbym Radom, gdyby NIE odbywało się tutaj Air Show

  12. Czy zna Pani/Pan hasło promujące Radom?

    Pytanie numer 12 z 18

  13. Czy odwiedziła Pani/Pan stronę internetową Radomia przed przyjazdem na Air Show?

    Pytanie numer 13 z 18

  Wybierz swoją płeć

    Pytanie numer 14 z 18

  Wiek

    Pytanie numer 15 z 18

  Wykształcenie

    Pytanie numer 16 z 18

  Status społeczny

    Pytanie numer 17 z 18

  Skąd Pan/Pani przyjechał? (Proszę podać nazwę miejscowości z kodem pocztowym)

    Pytanie numer 18 z 18


  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac