- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Małżeństwo

  Zapraszam do wypełnienia ankiety dotyczącej małżeństwa. Ankieta jest całkowicie anonimowa, stanowi materiał badawczy do pracy zaliczeniowej. Wypełnienie tej ankiety zajmuje ok. 3 min. Instrukcja: Dla każdego stwierdzenia proszę zaznaczyć odpowiedź, która najlepiej odzwierciedla stopień, w jakim się zgadzasz lub nie z danym stwierdzeniem. Dziękuję!

  Małżeństwo jest dla mnie ważną wartością.

    Pytanie numer 1 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Małżeństwo ogranicza wolność.

    Pytanie numer 2 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Ślub jest dopełnieniem związku.

    Pytanie numer 3 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zawarcie małżeństwa to tylko formalność.

    Pytanie numer 4 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zawarcie małżeństwa powinno być przemyślaną decyzją.

    Pytanie numer 5 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Po zawarciu małżeństwa, partnerzy przestają się starać.

    Pytanie numer 6 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Nieplanowana ciąża nie powinna być powodem zawierania małżeństwa.

    Pytanie numer 7 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zawarłbym związek małżeński, by uzyskać obywatelstwo innego kraju.

    Pytanie numer 8 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zawarłbym związek małżeński, by umożliwić komuś uzyskanie obywatelstwa.

    Pytanie numer 9 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Chciałbym zawrzeć związek małżeński z osobą o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym.

    Pytanie numer 10 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Najważniejszym dla mnie powodem zawarcia małżeństwa jest miłość.

    Pytanie numer 11 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Ślub kościelny jest dla mnie istotnym elementem zawarcia małżeństwa.

    Pytanie numer 12 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Uważam, że małżeństwo to związek wyłącznie mężczyzny i kobiety.

    Pytanie numer 13 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Uważam za słuszne karanie za poligamię.

    Pytanie numer 14 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Zdecydowałbym się na rozwód, gdyby moje małżeństwo było nieudane.

    Pytanie numer 15 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miłość w małżeństwie trzeba stale pielęgnować.

    Pytanie numer 16 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Po rozwodzie, byłbym skłonny zdecydować się na powtórne małżeństwo.

    Pytanie numer 17 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Poszedłbym na terapie małżeńską, by ratować związek.

    Pytanie numer 18 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Podpisałbym intercyzę.

    Pytanie numer 19 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Małżonkowie dają sobie nawzajem największe wsparcie.

    Pytanie numer 20 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Gdyby małżonek miał romans, wystąpiłbym o rozwód.

    Pytanie numer 21 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Dopełnieniem małżeństwa są dzieci.

    Pytanie numer 22 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Dla dobra dzieci, zostałbym w nieudanym związku.

    Pytanie numer 23 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Narzeczeni powinni zamieszkać ze sobą na próbę.

    Pytanie numer 24 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Prawo do zawarcia małżeństwa powinien mieć każdy, bez względu na orientację seksualną.

    Pytanie numer 25 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Małżeństwo powinno byc formą kontraktu na czas określony, z możliwością jego przedłużenia.

    Pytanie numer 26 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Byłbym skłonny przyjąć nazwisko współmałżonka.

    Pytanie numer 27 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Małżeństwo z osobą niepełnosprawną, nie stanowi dla mnie problemu.

    Pytanie numer 28 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Jednym z głównych powodów zawierania małżeństw są nieplanowane ciąże.

    Pytanie numer 29 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Unieważniłbym małżeństwo, gdybym dowiedział się, że małżonek zataił informację o chorobie psychicznej.

    Pytanie numer 30 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Płeć

    Pytanie numer 31 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wiek

    Pytanie numer 32 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Miejsce zamieszkania

    Pytanie numer 33 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Wykształcenie

    Pytanie numer 34 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)

  Stan cywilny

    Pytanie numer 35 z 35  (odpowiedź na to pytanie jest wymagana)
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac