- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   
  Rewitalizacja terenów pokolejowych w Siedlcach

  Rewitalizacja terenów pokolejowych w Siedlcach

  Zbierając dane do pracy magisterskiej na temat rewitalizacji terenów pokolejowych w Siedlcach pisanej w zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jednocześnie pragnę zapewnić, że ankieta zostanie potraktowana anonimowo i będzie wykorzystana wyłącznie dla celów naukowych. Liczę na pozytywne ustosunkowanie się do mojej ankiety.

  1. W jakich miejscach spędza Pan/Pani czas wolny:

    Pytanie numer 1 z 14

  2. Czego według Pana/Pani najbardziej brakuje w Siedlcach?

    Pytanie numer 2 z 14

  3. Czego według Pana/Pani najbardziej brakuje w rejonach dworca kolejowego?

    Pytanie numer 3 z 14

  4. Jak często korzysta Pan/Pani z pociągów, jako środków lokomocji?

    Pytanie numer 4 z 14

  5. Jak ocenia Pana/Pani stan dworca kolejowego?

    Pytanie numer 5 z 14

  6. Jak ocenia Pan/Pani poziom bezpieczeństwa osobistego na terenach przydworcowych?

    Pytanie numer 6 z 14

  7. Czy Pani/Pana zdaniem dworzec kolejowy zaspokaja potrzeby podróżującego?

    Pytanie numer 7 z 14

  8. Jak ocenia Pan obszar hal pokolejowych za dworcem kolejowym?

    Pytanie numer 8 z 14

  9. Jakie funkcje można według Pana/Pani wprowadzić na obszar hal kiedyś należących do PKP za dworcem kolejowym?

    Pytanie numer 9 z 14

  10. Proszę podać Pana/Pani związek z terenem dworca kolejowego?

    Pytanie numer 10 z 14  A. Płeć:

    Pytanie numer 11 z 14

  B. Wiek:

    Pytanie numer 12 z 14

  C. Wykształcenie:

    Pytanie numer 13 z 14

  D. Miejsce zamieszkania:

    Pytanie numer 14 z 14
  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac