- 65 tys. respondentów w bazie
  - 25 tys. firm i instytucji
  - 30 tys. badań rocznie
   

  Ankieter.pl to profesjonalne narzędzie do badań ankietowych. Zawiera wszystkie istniejące zaawansowane funkcje do tworzenia i późniejszej analizy badań.

  Funkcje każdej ankiety:

  • dowolna ilość pytań i odpowiedzi w każdej ankiecie, ankiety wielostronicowe,
  • wiele rodzajów pytań w każdej ankiecie (proste, złożone, macierzowe, z komentarzem, filtrujące...),
  • gotowe wzory całych ankiet (każda stworzona ankieta jest wzorem do natychmiastowego wykorzystania),
  • całe zestawy pytań do szybkiego wstawienia (pytania o dane osobowe, pytania o pracę…),
  • publikacja, rozpowszechnienie i powielanie – bez ograniczeń (link, formularz do automatycznego mailingu),
  • zdjęcia i logo firmy – w każdej ankiecie bez ograniczeń, zmiana wyglądu ankiety,
  • eksport ankiety i zapis wyników w wielu formatach (CSV, Excel ...),
  • losowe mieszanie pytań, pytania z przygotowanej puli, ustalanie ilości wypełnień,
  • zabezpieczenie hasłem każdej wybranej ankiety, dostęp dla uprawnionych,
  • filtrowanie wyników badania wg dowolnych kryteriów użytkownika,
  • graficzne wykresy z wynikami (kołowe, poziome, 3d), widok każdej pojedynczej ankiety,
  • pytania obowiązkowe, wykluczające, wielokrotnego wyboru...
  • logika w pytaniach  (pytania filtrujące - przechodzenie między pytaniami w zależności od odpowiedzi),
  • umieszczanie ankiet na własnej stronie (generator kodu do wstawienia na stronę www),
  • panel zarządzania ankietami – poprawianie, usuwanie, zmiana, dodawanie pytań, zawieszanie, wznawianie...
  • dowolna zmiana wyglądu ankiet (wyświetlanie w poziomie, pionie, stronicowanie, zmiana kolejności pytań),    

  Podstawowe ustawienia właściwości ankiety/testu:

  ważność badania:
  •  koniec badania do daty  •  koniec badania po wypełnieniu x ankiet  •  badanie ważne cały czas,
  określenie widoczności ankiety:
  •  badanie widoczne publicznie  •  dostęp tylko przez link  •  dostęp ograniczony przez link i hasło,
  wyświetlanie ankiety:
  •  wszystko na jednej stronie  •  kolejne pytania na różnych stronach,
  wypełnienie ankiety:
  •  tylko raz z jednego komputera  •  losowa kolejność pytań  •  losowanie pytań z przygotowanej puli  •  na koniec nie pokazuje wyników  •  określenie czasu wypełnienia ankiety – nieograniczone lub określoną ilość sekund,

  Rodzaje pytań stosowanych w ankietach.

  • pytania wyboru:
  • pytania pojedynczego wyboru,  pytania pojedynczego wyboru – lista rozwijana, pytania wielokrotnego wyboru, pytania z komentarzem do wstawienia, pytania wielokrotnego wyboru z komentarzem do wstawiania, pytania z dopisywanym komentarzem,
  • pytania matrycowe:
  • prosta macierz, macierz wielu odpowiedzi,
  • proste pytania sprawdzające to gotowe wzory pytań. Wystarczy je wybrać i automatycznie pokażą się w ankiecie:
  • pytanie tak/nie, pytanie liczbowe, pytanie o wiek, pytanie o płeć, pytanie o miejsce zamieszkania, pytanie o dochód, dowolne pytanie,
  • wzory pytań do wstawienia – gotowy zestaw pytań.
  • pytanie sprawdzające respondenta (zestaw pytań o wiek, płeć, zawód i miejsce zamieszkania),
  • pytanie związane z pracą (pytanie o stanowisko, dochód i rodzaj pracy),

  Spis najważniejszych funkcji serwisu dostępnych w każdej tworzonej ankiecie:

  Tworzenie ankiet
   
  Samodzielne tworzenie ankiet i testów w serwisie
  Samodzielna publikacja, rozpowszechnianie i udostępnianie ankiet.
  Dowolna wielkość i ilość pytań
  Wiele rodzajów pytań w każdej ankiecie
  Zdjęcia, grafika oraz logo firmy jako wizytówka badania
  Przechowywanie danych i realizowanych ankiet w systemie
  Dowolna liczba respondentów 
  Pytania filtrujące - logika w pytaniach
  Kopiowanie innych stworzonych ankiet, jako gotowego wzoru
   
   bez limitów
   
  Ustawienia ograniczeń widoczności i ważności badania
  Ustawienia badania do konkretnej daty
  Koniec badania po wypełnieniu x ankiet
  Badanie ważne bez końca
  Stronicowanie ankiet (wyświetlanie na jednej lub wielu stronach)
  Wyświetlanie pytań w poziomie lub pionie
   
   bez limitów
  Określenie ograniczeń dostępu do ankiety Dostęp tylko przez link dla zainteresowanych
  Dostęp ograniczony przez link i hasło
  Badanie widoczne publicznie
   
  bez limitów
  Wypełnienie ankiety przez respondentów Funkcja - Tylko raz z jednego komputera
  Losowa kolejność pytań
  Losowanie pytań z przygotowanej puli
  Na koniec nie pokazuje wyników
  Pytania z przygotowanej puli
  Określenie czasu wypełnienia ankiety
  Pytania obowiązkowe – odpowiedź wymagana
   
   bez limitów
  Zabezpieczenia Tylko raz z jednego komputera
  Ustawienia hasła dostępu do ankiety
  Dostęp tylko przez link
  Dostęp publiczny
  Ukrycie wyników na koniec badania
   
   bez limitów
  Publikacja ankiet Generowanie linku do ankiety (do przesłania)
  Automatyczny mailing z linkiem do ankiety przez nasz formularz
  Generowanie kodu z ankietą do umieszczenia na dowolnej stronie www
   
   bez limitów
   Edycja ankiet Panel zarządzania ankietami (edycja, zmiana, usuwanie, zawieszanie)
  Edycja pytań i odpowiedzi po publikacji
  Zmiana wyglądu ankiet po publikacji
  Zmiana kolejności pytań 
   
   bez limitów
   Analiza wyników i eksport danych Graficzne wykresy z wynikami (kołowe, poziome, 3d)
  Eksport ankiety (format CSV, Excel,  programy statystyczne)
  Zapis i wydruk wyników, każda indywidualna ankieta z osobna,
  Wyniki dostępne na bieżąco
   
   bez limitów
   Wyświetlanie ankiet. Wyświetlanie każdej z osobna ankiety
  Wydruk zestawienia każdej ankiety z osobna
  Wyświetlanie przefiltrowanych wyników
   
   bez limitów

  Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem -  biuro@ankieter.pl tel. kom. 667 506 856,

  Pozostałe usługi

  • Zbieranie ocen produktów, usług, nazw, reklam
  • Sprawdzanie satysfakcji klientów z usług i produktów
  • Ocena szkoleń i kursów, ocena postępów prac